Strona 1 z 1

przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 08 Sie 2013, 17:18
przez ewa
Czy wyrażenie zgody na przeniesienie koncesji na drugi podmiot - konsumuje przeniesienie na niego praw do korzystania z informacji geologicznej, wyrobionej przed 2001 rokiem w wyniku prowadzenia prac geologicznych za pieniądze właściciela? Czy wraz z przeniesieniem praw do koncesji organ administracyjny rozstrzyga także w przedmiocie przeniesienia prawa do informacji geologicznej?
Czy prawa: do wydobywania kruszywa i do informacji geologicznej, wytworzonej na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża - są tożsame?
"Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki,wynikające z innych decyzji, wydanych na podstawie ustawy, czyli powoduje przeniesienie praw, wynikających również z decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną". Czy to znaczy, że przepis art. 26a ust.2 pgg wyręcza w tym właściciela i bez jego zgody może przenieść informację? Przecież dokumentację geologiczną , będącą nośnikiem informacji geolog.,przenosi się na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej. Brak takiej umowy na piśmie jest dowodem , że przeniesienie koncesji odbyło się wadliwie? Beneficjent koncesji nie dołączył" dowodu istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługiwało wnioskodawcy ubiegającemu się o przeniesienie koncesji na siebie".

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 08 Sie 2013, 17:29
przez Hubert
2 x nie (organ nie orzeka o prawie do informacji, a prawo do informacji i "prawo do wydobywania kruszywa" nie są tożsame).
Sąd w Pani sprawie orzekł źle - i to zarówno WSA, jak i NSA. Szczególnie szkoda czerwcowego wyroku NSA sprzed dwóch lat.

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 08 Sie 2013, 17:38
przez ewa
Serdecznie Panu Mecenasowi dziękuję . Tylko, co ja mam teraz zrobić?
Dzierżawca mając fizycznie do wglądu egzemplarze dokumentów, ujął bezprawnie w umowie poddzierżawy "pełną dokumentację dotyczącą eksploatacji wyrobiska kruszyw naturalnych". Prawo do informacji geologicznej konkretnego złoża stanowi prawo na dobrach niematerialnych, do którego przeniesienia nie wystarczy dysponowanie egzemplarzem dokumentacji geologicznej, natomiast warunkiem skutecznego przeniesienia prawa do informacji - jest wyłącznie jego nabycie, ponieważ w polskim prawie cywilnym obowiązuje zasada :"Nemo plus iuris, ad alium transferre potest quam ipse habet". W umowie dzierżawy nie ma nic o żadnej dokumentacji. ani o przekazaniu praw niematerialnych, takich jak prawo do informacji geologicznej, więc dzierżawca nie nabył praw, które przeniósł na poddzierżawcę.To nie dzierżawca poniósł koszty wyrobienia tej informacji, więc nie miał prawa nią dysponować. Mimo odstąpienia od dzierżawy z powodu nieotrzymania czynszu (termin zapłaty minął 18.11.2005r.), poddzierżawa mnie nadal wiązała- wg wyroku Sądu Okręgowego. Poddzierżawca wybrał kruszywo. Nie zapłacono mi ani za informację geologiczną ani za czynsz dzierżawny. Dzierżawca jest nieściągalny i chodzą za nim "pielgrzymki" również innych Komorników . Posiadam wyrok sądu cywilnego odnośnie czynszu dzierżawnego, ale mam marne widoki na odzyskanie swego. Organ Koncesyjny nie potrzebował oświadczenia właściciela o przekazaniu jego informacji geologicznej, tylko wystarczało mu oświadczenie poddzierżawcy, że posiada on prawo do informacji od dzierżawcy, zawarte w umowie poddzierżawy i na podstawie "domniemania o woli właściciela" rozstrzygnął sprawę skutecznego przeniesienia.
Sąd Administracyjny twierdził, że skoro dokumentacja była zatwierdzona, to nie było potrzeby uzyskiwania zgody właściciela na przeniesienie praw do informacji w niej zawartych .

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 08 Sie 2013, 22:55
przez realista
- poruszony problem m.in. informacji geologicznej był przeze mnie poruszany we wczesniejszych postach a dotyczył naliczania opłat za wieczyste użytkowanie przez starostę w opraciu o zapis pgig dotyczący własności złóż eksploatowanych odkrywkowo (szczegóły w jednym z postów); niestety problem ten jest dośc poważny bo sądy administracyjne zupełnie nie rozumieją pgig albo wręcz nie mają w tej materii zielonego pojęcia ....
- Pani przypadek to wierzcholek góry lodowej ....; tak na marginesie należało powiadomić prokuraturę o fakcie popełnienia przestępstwa ....;

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 27 Lut 2016, 23:09
przez ewa
Czy można uznać tożsamość podmiotową kolejnych właścicieli tej samej nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i tożsamość podstawy prawnej żądań opartych na art. 156 par.1 pkt 2 K.p.a. w opisanej poniżej sytuacji? Czy koncesjonariusz i właściciel nieruchomości - są to te same strony?
Pierwsze postępowanie inicjuje (nie będąc już właścicielem nieruchomości) podmiot jako poprzedni koncesjonariusz i jedyny prawdziwy właściciel informacji geologicznej (wyrobionej za jego pieniądze na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża) - o stwierdzenie nieważności decyzji przenoszącej koncesję z powodu nie nabycia od niego praw do używania jego informacji geologicznej przez następnego beneficjenta koncesji, tj.ze względu na przeniesienie przez organ administracyjny koncesji na podmiot, któremu nie przysługiwało prawo do informacji geologicznej.
Drugie postępowanie administracyjne inicjuje drugi podmiot - właściciel nieruchomości, który mając interes prawny i faktyczny do działania - stwierdza, że koncesję otrzymała spółka, która nie ma prawa do gruntu, i która nie widnieje ani w umowie dzierżawy ani poddzierżawy, a ponadto samowolnie przekazuje faktycznie tą koncesję i udostępnia grunt innym spółkom w celu prowadzenia przez nie działalności gospodarczej na podstawie tej koncesji.
Tożsamość musi dotyczyć podstawy prawnej i podstawy faktycznej. Czy w tej sprawie zgodnie z brzmieniem art. 61a par.1 K.p.a. postępowanie drugie nie może być wszczęte, bo w pierwszej sprawie zapadło już rozstrzygnięcie?

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 12 Kwi 2016, 14:35
przez poszukiwacz
Odświeżam wątek i mam takie pytanie: zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2) ustawy Pgg podmiot na rzecz, którego ma być przeniesiona koncesja wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji. Czy w związku z tym zapisem istnieje możliwość późniejszej zmiany koncesji, oczywiście już po jej przeniesieniu? Dodam, że wnioskowana zmiana koncesji skutkowałaby również zmianą jej warunków.

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 13 Kwi 2016, 01:13
przez Hubert
Oczywiście - zmiana będzie możliwa z uwzględnieniem art. 34 PGG.

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 13 Kwi 2016, 08:13
przez realista
Dodam jeszcze, że jeśli zmiana - w zależności od jej zakresu - może powodować konieczność wcześniejszej zmiany decyzji środowiskowej :(

Re: przeniesienie koncesji na inny podmiot

PostWysłany: 13 Lut 2020, 11:34
przez aszw
Hubert napisał(a):2 x nie (organ nie orzeka o prawie do informacji, a prawo do informacji i "prawo do wydobywania kruszywa" nie są tożsame).
Sąd w Pani sprawie orzekł źle - i to zarówno WSA, jak i NSA. Szczególnie szkoda czerwcowego wyroku NSA sprzed dwóch lat.

Można dostać jakieś namiary na te wyroki? Dziękuję.