Strona 1 z 2

Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 07 Mar 2016, 09:38
przez dorotan
Dzień dobry,

Mam pytanie: czy można podjąć rekultywację na części wyrobiska kopalni odkrywkowej (z koncesją od Starosty), kiedy na części pozostałej trwa eksploatacja?
Czy tą część wyrobiska i zasobów, które zostały wyeksploatowane rozliczyć w operacie ewidencyjnym zasobów, czy oddzielnym dokumentem (ale wtedy jakim)?
Dziękuję za pomoc.

Re: Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 07 Mar 2016, 19:39
przez Hubert
Nie tylko można, ale nawet - trzeba :!: :)
Operat jest właściwym dokumentem.

Re: Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 08 Mar 2016, 08:10
przez Tomasz Brzozowski
Niezbędne jest również, aby odpowiednie zapisy dot. rekultywacji znalazły się w planie ruchu zakładu górniczego.
Bez tego, narażamy się na działanie niezgodne z planem ruchu....a to, jak wiemy....nie umknie uwadze nadzoru górniczego :roll:

Re: Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 08 Mar 2016, 08:49
przez realista
Skoro mowa o koncesji starosty to bez planu ruchu. Co ciekawe - jeśli działalność byłaby prowadzona w oparciu o koncesję marszałka to w planie ruchu musiałby być zapis o sukcesywnej rekultywacji; pozostaje zatem pytanie: skoro można (a nawet trzeba) prowadzić rekultywację w oparciu o plan ruchu to czy konieczne jest opracowywanie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego ? - przepisy w tej kwestii są nieco martwe i bez sensu. Zwłaszcza że dostęp do środków finansowych zgromadzonych w ramach funduszu likwidacji zakładu górniczego jest nieograniczony na każdym etapie działalności. Gdyby tenże dostęp był ograniczony i uzależniony od decyzji zatwierdzającej plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego (lub jego części) to takowy byt miałby sens ale skoro tak nie jest .... ?
Nawiazując jeszcze do poruszanej kwestii: proszę pamiętać o konieczności wykonania obmiaru po zakończeniu eksploatacji (dla celów rozliczenia zasobów) a przed rozpoczęciem rekultywacji.

Re: Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 08 Mar 2016, 09:33
przez Hubert
Art. 128 ust. 9:
9. Rozpoczęcie dokonywania wypłat z funduszu może nastąpić po przedstawieniu przez przedsiębiorcę prowadzącemu rachunek ostatecznej decyzji właściwego organu nadzoru górniczego zatwierdzającej plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego lub jego oznaczonej części albo zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego w części, w jakiej przewiduje on likwidację zbędnych ze względów technicznych i technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych tego zakładu.

Re: Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 08 Mar 2016, 09:35
przez dorotan
Dziękuję za dyskusję i pomoc.
Sytuacja w kopalni jest o tyle niekorzystna, iż nie ma obmiaru wyrobiska tuż przed rozpoczęciem rekultywacji (czyli w gruncie rzeczy zasypywania) części wyrobiska. Fakt zasypania części ujawniony został po porównaniu map: obecnej i sporządzonej przed 3 laty.
Czy zatem zakładając, że rekultywacja została podjęta w okresie ostatnich trzech lat, to wystarczy o tym wzmianka w zapisach kierownika ruchu, czy również powinno to zostać ujawnione, w poszczególnych operatach ewidencyjnych (szacunkowych) wykonywanych między obmiarami?

Re: Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 08 Mar 2016, 09:44
przez Hubert
Rekultywacji nie opisujesz w operatach; tam tylko dokonujesz rozliczenia zasobów.
Dla samej rekultywacji - jeśli jest prowadzona w oparciu o przepisy nowego rozporządzenia ruchowego - powinna być sporządzona dokumentacja rekultywacji, zatwierdzona przez krzg (wcześniej taki dokument nie był wymagany).

Re: Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 08 Mar 2016, 14:46
przez realista
Prawdą jest że "Rozpoczęcie dokonywania wypłat z funduszu może nastąpić po przedstawieniu przez przedsiębiorcę prowadzącemu rachunek ostatecznej decyzji właściwego organu nadzoru górniczego zatwierdzającej plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego lub jego oznaczonej części albo zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego w części, w jakiej przewiduje on likwidację zbędnych ze względów technicznych i technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych tego zakładu." - problem polega na tym, że prawo bankowe nic na ten temat chyba nie mówi bo przedsiębiorca korzysta i dysponuje środkami z funduszu w sposób dowolny i kiedy i jak chce ... - żaden bank (ja przynajmniej o takim przypadku nie słyszałem) nie egzekwuje zapisów pgig w tej materii ... - zatem po co takie fikcyjne zapisy ?

Re: Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 08 Mar 2016, 14:52
przez Hubert
Realisto - mamy zatem do czynienia nie tyle z brakiem przepisów, co z nieegzekwowaniem ich. To już nie wymaga interwencji ustawodawcy, lecz np. KNF.

Re: Rekultywacja w czasie eksploatacji

PostWysłany: 11 Maj 2017, 11:29
przez poszukiwacz
Witam!
Proszę o pomoc w następującej kwestii. Przedsiębiorca uzyskał od Starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża. Spora część złoża została wyeksploatowana. Przedsiębiorca chcąc ograniczyć koszty związane z podatkiem od nieruchomości, zlecił sporządzenie dodatku do dokumentacji, którym rozliczono zasoby do tej pory wyeksploatowane, wyznaczono nowe granice złoża oraz ustalono zasoby złoża w tych nowych granicach. W starych granicach przedsiębiorca chce prowadzić rekultywację. I tu pytanie: czy w związku ze zmianą granic złoża i tym samym zmianą granic obszaru górniczego, przedsiębiorca powinien wystąpić o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji w części czy o zmianę koncesji? W decyzji koncesyjnej nie było mowy o prowadzeniu likwidacji zakładu w całości czy w części. Zgodnie z art. 39 ust. 2 Pgig zakres i sposób wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego ustala organ koncesyjny w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji. Czy ewentualnie w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie tej koncesji w części organ koncesyjny może wyznaczyć nowe granice obszaru i terenu górniczego? Z kolei rozważając jedynie zmianę koncesji mam wątpliwości na jakiej podstawie przedsiębiorca dokona rekultywacji części zakładu górniczego?