Zmiana koncesji na wydobywanie - podstawa prawna

zakręty postępowań koncesyjnych

Zmiana koncesji na wydobywanie - podstawa prawna

Postprzez poszukiwacz » 17 Mar 2016, 16:49

Decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wydana była na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. W 2011 roku koncesja została przeniesiona na rzecz innego przedsiębiorcy. W 2015 r. "aktualny przedsiębiorca" wystąpił do organu koncesyjnego (starosty) o zmianę tej koncesji. Organ odmówił zmiany m.in. na podst. art. 155 KPA. Przedsiębiorca wniósł odwołanie. Organ odwoławczy zarzucił staroście, że nie wezwał przedsiębiorcy do wskazania w jakim trybie wnioskuje o zmianę przedmiotowej koncesji. Jednocześnie SKO podkreśliło, że "postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej (na podst. art. 155 KPA) musi być prowadzone w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego oraz z udziałem tych samych stron. Uchylenie decyzji w powołaniu się na art. 155 KPA może zajść jedynie wtedy, gdy ustawodawca w przepisie materialnoprawnym przewidzi pewien luz decyzyjny". Moje pytanie: jakie jest Wasze doświadczenie co do zmiany koncesji? Jakie są możliwe tryby ich zmiany? W jakim trybie Wy tego dokonujecie?
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 131
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Zmiana koncesji na wydobywanie - podstawa prawna

Postprzez Hubert » 17 Mar 2016, 18:07

A czy SKO napisało, jakie zna tryby zmiany? :)
Poza drogą określoną w art. 34 PGG nie znam innej podstawy prawnej. Art 155 KPA nie ma zastosowania do koncesji .
Podobne stanowisko można wywieść z najnowszej nowelizacji PGG, jaka wpłynęła niedawno do Sejmu (http://kopalnie-odkrywkowe.pl/pl/kolejn ... pgg/233/2/).
Przy zmianie "starej" koncesji należy pamiętać o art. 205 ust. 3:
3. Do zmiany oraz przeniesienia koncesji uzyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy nie stosuje się przepisów w zakresie wykazania się prawem do informacji geologicznej, chyba że zmiana koncesji zmierza do powiększenia przestrzeni objętej działalnością lub przedłużenia terminu jej obowiązywania.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 893
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Zmiana koncesji na wydobywanie - podstawa prawna

Postprzez poszukiwacz » 17 Mar 2016, 20:09

Amadeus, SKO nie podało jakie zna tryby. Piszesz, że do zmiany koncesji art. 155 KPA nie ma zastosowania. Z czego to wynika? Ja niestety nie jestem prawnikiem :oops:
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 131
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Zmiana koncesji na wydobywanie - podstawa prawna

Postprzez Hubert » 17 Mar 2016, 22:20

W Komentarzu do PGG zawarłem taką tezę (H.Schwarz-Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. art. 1-103, Wrocław 2013, komentarz do art. 34, teza 3):
"Jednakże uznać należy, że art. 34 PrGiG jest przepisem szczególnym względem art. 155 KPA, derogującym w całości przepis kodeksowy. Dzieje się tak, gdyż przepis art. 34 ust. 1 wskazuje wyczerpująco przepisy, które regulują zmianę koncesji. Nie będą zatem miały zastosowania przesłanki określone w art. 155 KPA, jak wymóg zgody strony (choć — co wskazano poniżej — postępowanie będzie prowadzone zasadniczo na wniosek strony), a także wyjście naprzeciw interesowi społecznemu lub słusznemu interesowi strony."

Przekładając to na polski :):
mamy przepisy ogólne i przepisy szczególne.
Dla przykładu: wg KPA, doręczeń dokonujemy przez operatora pocztowego (art. 39 i nast. KPA).
W PGG jest jednak art. 41 ust. 3:
3. Jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W tym przykładzie art. 39 KPA (doręczenia przez pocztę) jest przepisem ogólnym (dotyczy wszystkich postępowań, w których nie wyłączono tego przepisu), a art. 41 ust. 3 - przepisem szczególnym (dotyczy niewielkiej liczby postępowań).
W takich przypadkach prawnicy stosują zasadę, że przepis szczególny deroguje (uchyla) przepis ogólny.

I tę zasadę stosuję twierdząc, że do zmiany koncesji stosujemy przepis art. 34 PGG (przepis szczególny) i nie stosujemy art. 155 KPA (przepis ogólny).
Przepis art. 34 PGG zawiera inne zasady (warunki) zmiany koncesji niż art. 155 KPA, dlatego można uznać, że przepisy te "gryzą się".
Uważam również, że art. 34 PGG kompleksowo reguluje zagadnienie zmiany koncesji, bo odsyła do przepisów o udzieleniu koncesji. Tym samym nie występuje tutaj luka prawna, którą musielibyśmy wypełniać np. art. 155 KPA. Skoro zatem nie ma potrzeby sięgania po 155 KPA, to po niego nie sięgajmy. ;)
Hubert
dozór forum
 
Posty: 893
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Zmiana koncesji na wydobywanie - podstawa prawna

Postprzez poszukiwacz » 17 Mar 2016, 22:55

Hubert, bardzo dziękuję za odpowiedź. Powiedz mi jeszcze proszę czy starosta ma obowiązek, prawo wymagać od przedsiębiorcy aby ten wskazał w jakim trybie wnioskuje o zmianę koncesji?
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 131
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Zmiana koncesji na wydobywanie - podstawa prawna

Postprzez Hubert » 17 Mar 2016, 23:28

W zasadzie w każdym zacytowanym przez Ciebie zdaniu autorstwa SKO jest błąd. Błędem byłoby również wymaganie od strony podania "trybu" postępowania w sytuacji, gdy mamy tylko jeden tryb zmiany koncesji. Organ nie może również żądać od strony podania podstawy prawnej, bowiem to na organie ciąży obowiązek podania podstawy prawnej rozstrzygnięcia (art. 107 par. 1 KPA). Podstawę tę możesz ustalić samodzielnie, gdyż nie wiąże Cię stanowisko wyrażone przez SKO (tak np. wyrok WSA w Poznaniu z 10.10.2007 r. , sygn. akt: IV SA/PO 309/07). Tym samym - jeśli tylko masz inne zdanie niż SKO np. w zakresie podstawy prawnej czy "wyboru trybu przez stronę" - możesz orzec samodzielnie w decyzji, inaczej niż opisało SKO.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 893
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Zmiana koncesji na wydobywanie - podstawa prawna

Postprzez poszukiwacz » 17 Mar 2016, 23:31

Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc! :)
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 131
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Zmiana koncesji na wydobywanie - podstawa prawna

Postprzez realista » 18 Mar 2016, 09:05

Proszę tymczasem zwrócić uwagę na poziom orzekania przez SKO. Rozpatrywana w tym przypadku kwestia jest oczywista i prostsza do rozstrzygnięcia chyba już być nie może; tymczasem SKO (orzekając kolegialnie) popełnia błąd. Trudno sobie zatem wyobrazić, jakie orzeczenie zostałoby wydane przez SKO w sprawie "bardziej" złożonej czy skomplikowanej prawnie.
realista
generał *
 
Posty: 318
Rejestracja: 12 Mar 2012, 15:33
firma: GMG


Wróć do koncesje

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron