Strona 1 z 1

Urząd Gminy a eksploatacja złoża

PostWysłany: 05 Sie 2017, 17:16
przez dorotan
Witam Państwa,
Czy Urząd Gminy może zażądać od przedsiębiorcy prowadzącego działalność wydobywczą na jej terenie udostępnienia operatów ewidencyjnych zasobów złoża sporządzanych co roku? Wydobycie jest prowadzone na podstawie koncesji marszałka, więc operaty są wykonywane na podstawie obmiaru wyrobiska co roku.
Pozdrawiam, Dorota

Re: Urząd Gminy a eksploatacja złoża

PostWysłany: 05 Sie 2017, 19:38
przez aszw
"Zażądać" może w zasadzie wszystkiego ;) - pytanie tylko jaką podstawę prawną do tego poda? Bo takiej wprost nie kojarzę - przynajmniej nie na gruncie pgg.
A jakie jest tło problemu? Opłaty eksploatacyjne? Podatek od nieruchomości?

Re: Urząd Gminy a eksploatacja złoża

PostWysłany: 06 Sie 2017, 14:40
przez dorotan
Przyczyną jest podatek od nieruchomości, a konkretnie konieczność dowiedzenia że teren był zajęty pod prowadzenie działalności.
Pozdrawiam, Dorota

Re: Urząd Gminy a eksploatacja złoża

PostWysłany: 06 Sie 2017, 15:02
przez aszw
Jako organ podatkowy faktycznie mogą wołać o takie dane - o ile jest prowadzone stosowne postępowanie administracyjne w tym temacie. Ordynacja podatkowa daje dość szerokie uprawnienia w takim przypadku, a że sprawy najczęściej lecą do wyższej instancji to i gmina stara się zabezpieczyć możliwie mocny materiał dowodowy.

Re: Urząd Gminy a eksploatacja złoża

PostWysłany: 06 Sie 2017, 19:02
przez dorotan
W wyższej instancji sprawa już była i wskazała konieczność dostarczenia dowodów. Moim zdaniem dowodem na określony fakt w przeszłości prowadzonego wydobycia byłby operat.
A czy ktoś z Państwa orientuje się, czy informacja zawarta w operacie ewidencyjnym jest informacją o środowisku?
Pozdrawiam, Dorota

Re: Urząd Gminy a eksploatacja złoża

PostWysłany: 06 Sie 2017, 21:16
przez realista
Jedynym dowodem mogącym potwierdzić zasięg eksploatacji w tym przypadku jest dokumentacja mierniczo-geologiczna zakładu górniczego a w szczególności dokumenty kartograficzne (np. mapa wyrobisk górniczych). Takowe są aktualizowane a przynajmniej być powinny min. raz w roku wg stanu na dzień 31.12. każdego roku. Operat ewidencyjny również jest elementem takowej dokumentacji; zawiera mapę wyrobisk górniczych przedstawiającą dwa stany wyrobiska, tj. na początku roku (koniec poprzedniego roku) oraz koniec aktualnego roku. Wg mnie o wiele prościej będzie zwrócić się o taką informację do Dyrektora OUG, który potwierdzi zakres robót górniczych oraz powierzchnię zajętą pod działalność gospodarczą po przeprowadzeniu kontroli zarówno dokumentacji jak i zakresów robót górniczych w terenie. To najlepsze rozwiązanie. Warto przy okazji sprawdzić, czy grunty na których prowadzona jest działalność górnicza podlegały ochronie a w związku z tym czy nie wymagały uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej lub leśnej i tym samym obowiązkowi uiszczenia stosownych opłat w tym zakresie.
Co do kompetencji urzędu gminy: jest beneficjentem zarówno opłaty eksploatacyjnej jak i podatku od nieruchomości więc w pewnym sensie logicznym się wydaje iż ma takie prawo.

Re: Urząd Gminy a eksploatacja złoża

PostWysłany: 06 Sie 2017, 22:24
przez dorotan
Bardzo dziękuję Wszystkim za dyskusję.
Pozdrawiam, Dorota

Re: Urząd Gminy a eksploatacja złoża

PostWysłany: 24 Sie 2017, 23:15
przez Hubert
Pełna zgoda z ASzw - operat jest dowodem jak każdy inny dokument i można go żądać na podstawie Ordynacji podatkowej. Możesz także pomyśleć np. o informacjach półrocznych, o planie ruchu zakładu górniczego, o wnioskach przedsiębiorcy składanych w związku z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (u starosty) lub leśnej (RDLP).

Re: Urząd Gminy a eksploatacja złoża

PostWysłany: 29 Sie 2017, 09:54
przez realista
Nawiązując jeszcze do wątku i mojej wcześniejszej wypowiedzi: mapa wyrobisk górniczych może stanowić potwierdzenie zajętej powierzchni pod działalność górniczą rozumiana jako działalność przemysłową dla potrzeb określenia należnego podatku od nieruchomości; proszę jednak zwrócić uwagę na fakt iż taka mapa odzwierciedla jedynie stan robót górniczych na koniec roku; możliwa jest sytuacja że w ciągu roku powierzchnia wydobycia była większa a na koniec roku - na skutek "nieformalnego zwałowania" i nieprawidłowego oznaczenia takowej sytuacji przez geodetę lub mierniczego górniczego będzie mniejsza.