Strona 1 z 1

mpzp

PostWysłany: 28 Paź 2014, 15:59
przez tomala
Witam

Mam pytanie, czy dla obszaru gdzie zostało udokumentowane złoże musi być opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Omawiany obszar jest ujęty w "studium uwarunkowań..." jako obszar przeznaczony pod wydobycie kopaliny, która została udokumentowana, czy w takim przypadku wystarczą zapisy studium aby uzyskać koncesję na wydobycie.

Pozdrawiam

Re: mpzp

PostWysłany: 28 Paź 2014, 16:13
przez Hubert
Tomku, studium wystarczy w większości wypadków - zob. art. 7 ust. 2 PGG. Natomiast pewne ograniczenia mogą dotyczyć lasów i roli (gleby mineralne, klasy I-III lub gleby organiczne).

Re: mpzp

PostWysłany: 28 Paź 2014, 17:18
przez tomala
A konkretnie jakie ograniczenia występują jeżeli chodzi o lasy.

Re: mpzp

PostWysłany: 28 Paź 2014, 17:29
przez Hubert
Przeznaczenie lasów na inne cele może nastąpić wyłącznie na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym wymaga to zgody:
- w przypadku lasów prywatnych - marszałka województwa,
- w przypadku lasów państwowych - Ministra Środowiska

art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby,
5) pozostałych gruntów leśnych
- wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Re: mpzp

PostWysłany: 28 Paź 2014, 19:12
przez tomala
Dzięki Amadeusz.

Re: mpzp

PostWysłany: 02 Lip 2018, 12:50
przez galena3110
Witam,

Obecnie mam taką sytuację, że w zeszłym roku w październiku zatwierdzono mi PRG (zostały zgłoszone wiercenia itd) i potem zglosiłam wniosek o zmianę w studium (...) nie dostałam żadnej odpowiedzi od gminy na przedłożony wniosek. Na początku 2018 r została zatwierdzona DG. Następnie wystąpiliśmy z wnioskiem o Decyzję Środowiskową po czym okazało się , że od marca 2018 r. gmina ma zatwierdzony nowy pzp i nic w nim na chwilę obecną nie zmienią. Dlaczego nie uwzględnili naszego wniosku z 2017 r ? Przez to, że nie było jeszcze zatwierdzonej Dokumentacji Geologicznej ?

i teraz moje pytanie

Niech mi ktoś powie proszę, kiedy najlepiej zgłosić wniosek o zmianę w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ? po wykonanym i zatwierdzonym PRG czy po zatwierdzonej DG?
Czy występowanie z wnioskiem o zmianę w studium po zatw. PRG jest właściwe ... Mogę prosić kogoś zdecydowanie bardziej doświadczonego w tej kwestii o poradę ? Bo chcę to wykonywać w przyszłości po prostu dobrze :P :roll:


pozdrówki

Re: mpzp

PostWysłany: 02 Lip 2018, 22:31
przez kier18
Witam,

Najważniejszy jest MPZP, jeśli go nie ma wtedy odnosisz się do studium. Wniosek o zmiany w studium składa Przedsiębiorca, najlepiej po zatwierdzeniu DG, jak jest już złoże. A z jakiego powodu chcesz wprowadzić zmiany w studium? Są tam lasy czy grunty I - III kat.?

Re: mpzp

PostWysłany: 02 Lip 2018, 22:48
przez Hubert
Projekt mpzp musi być zgodny ze studium, stąd najpierw trzeba zmienić studium, a dopiero potem mpzp. Taka jest dominująca wykładnia przepisów, choć znam jeden przypadek, gdy zmiana studium i mpzp została przeprowadzona jednocześnie, a wojewoda takich uchwał gminy nie zaskarżył.
Jeśli nie masz u siebie mpzp, to wystarczy oczywiście zmiana studium, chyba że potrzebujesz wylesić grunty lub odrolnić klasę IIIb lub wyżej.

Re: mpzp

PostWysłany: 23 Lip 2018, 13:35
przez galena3110
witam,

dziękuję serdecznie za odpowiedzi :)

nie chce wylesiać gruntów itd po prostu chciałam zmienić przeznaczenie terenów rolnych ( grunty rolne RIVa-RIVb, RV) na "powierzchniową eksploatację kopalin" ;)

pozdr !