Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Aktualności

Organizatorzy zapraszają na Konferencję

2016-10-13
Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” więcej »

Nowe prawo wodne a działalność górnicza

2016-10-08
Prezentacja do prelekcji wygłoszonej w Krakowie na sympozjum "Kruszywa-Cement-Wapno" więcej »

Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zg

2016-09-28
Za trzy miesiące wygasa rozporządzenie w sprawie planów ruchu zg. więcej »

Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

2016-09-19
Rząd opublikował projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej więcej »

Prace nad projektem ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

2016-08-31
Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów więcej »