Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Aktualności

Przepisy o uprawnieniach operatorów maszyn niekonstytucyjne?

2016-01-26
Stanowisko Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263). więcej »

Minister powołał Radę Geologiczną i Radę Górniczą

2016-01-08
Minister Środowiska powołał Rady: Geologiczną i Górniczą więcej »

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zagrożeń

2015-12-28
Zgodnie z oczekiwaniami, rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych nie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. więcej »

Nowe "Kopaliny"

2015-12-13
Właśnie ukazał się nowy numer czasopisma "Kopaliny" (5/2015" więcej »

nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji m-g

2015-11-25
Wczoraj weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej więcej »