Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

dr Jolanta Maj

Doktor nauk o ziemi w dziedzinie geologii, Geolog powiatowy w Nysie, inspektor ds. gospodarki wodnej oraz audytor wewnętrzny ZSJ ISO PN-EN 9001:2009 Starostwa Powiatowego w Nysie. Biegły sądowy m.in. w dziedzinie geologii i górnictwa odkrywkowego okręgu Sądu Okręgowego w Opolu i Wrocławiu, ławnik Sądu Rejonowego w Nysie. Ekspert ds. pozwoleń wodnoprawnych. Autorka i współautorka recenzowanych publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu stratygrafii czwartorzędu Polski południowo-zachodniej, prelegentka szkoleń z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa wodnego. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, w latach 2008-2011 członek zarządu PTG Oddział Wrocławski.

Dane kontaktowe

Telefon: 77 408 50 43
E-mail: j.maj@powiat.nysa.pl
Skype:
GG:
Firma:
WWW: