Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

dr Sylwia Horska-Schwarz

Doktor nauk o Ziemi, adiunkt. Członek komisji rewizyjnej PAEK, Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju oraz Rady Wydziału Uniwersytetu Wrocławskiego. Laureatka stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia oraz nagrody Rektora UWr. Zdobywczyni tytułu: Kobieta Sukcesu Hugo Boss Femme w konkursie Mocne Strony Kobiety czasopisma Cosmopolitan. Autorka kilkudziesięciu publikacji. Biegły w postępowaniach administracyjnych.

Tworzy indywidualne opinie z zakresu ekologii i ochrony środowiska czy raporty oddziaływania na środowisko, a ponadto:

- opinie z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (w tym szkody w środowisku, obszary konfliktowe - chronione),
- oceny jakości środowiska wodnego, glebowego,
- plany zagospodarowania odpadów (w tym monitoring jakości odcieków oraz osadów wodnych),
- plany rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Posługuje się językiem: angielskim oraz francuskim.

Dane kontaktowe

Telefon:
E-mail: sylwia@horska-schwarz.pl
Skype:
GG:
Firma:
WWW: