Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

finansowanie działalności Stowarzyszenia

 

Zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia, działalność finansowana jest:

a) ze składek członkowskich,

b) z darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c) z dotacji, subwencji, udziałów i lokat.

 

Intencją Zarządu jest przeniesienie ciężaru finansowania działalności Stowarzyszenia na inne źródła dochodu niż składki członkowskie. Nie oczekujemy zaangażowania finansowego po stronie członków, pragnąc działalność Stowarzyszenia oprzeć na innych przychodach.

Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, a także składa coroczne sprawozdania Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Wrocław - Stare Miasto.

Nasz rachunek bankowy: Raiffeisen Bank Polska SA, nr 59 1750 1064 0000 0000 1377 6687.

Zobacz również