Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Hubert Schwarz

Radca prawny z Kancelarii Prawniczej Amadeus, specjalizujący się m. in. w zagadnieniach procedury administracyjnej i prawie geologicznym i górniczym.

 • autor kilkudziesięciu publikacji, w tym komentarza do Prawa geologicznego i górniczego z 2011 r.
 • prezes Stałego Sądu Arbitrażowego we Wrocławiu,
 • prelegent kilkudziesięciu konferencji naukowych i szkoleń z zakresu m. in. prawa geologicznego i górniczego,
 • twórca Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo Handlowej Południowej Wielkopolski,
 • autor programu komputerowego do obsługi kancelarii prawniczych Fryne,
 • przewodniczący rady nadzorczej spółki giełdowej,
 • biegły w postępowaniach administracyjnych dotyczących górnictwa,
 • ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie,
 • wykładowca studiów podyplomowych,
 • sekretarz Komisji do Spraw Zagrożeń i Stosowania Prawa w Odkrywkowych Zakładach Górniczych,
 • członek Rady Programowej czasopisma "Surowce i Maszyny Budowlane",
 • redaktor naczelny czasopisma "Kopaliny",
 • sekretarz Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska.

Posługuje się językami: angielskim, czeskim i rosyjskim.

 

PUBLIKACJE:

 • Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, wyd. 2 (zmienione), Wrocław 2013
 • Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2012
 • Racjonalna gospodarka złożem w Prawie geologicznym i górniczym [w:] G. Dobrowolski, G. Radecki - Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia, Katowice 2014

Wybrane artykuły:

 1. Błąd w oszacowaniu wydobycia - Kopaliny 5/2015
 2. "Odpis decyzji" w postępowaniu o zatwierdzenie planu ruchu - Kopaliny 5/2015
 3. Kwalifikacje operatorów maszyn - Kopaliny 5/2015
 4. Zgłaszanie zamiaru rozpoczęcia robót oraz poboru próbek geologicznych - Kopaliny 3/2015
 5. O pojęciu zakładu górniczego - Kopaliny 3/2015
 6. Wiercenie studni jako robota geologiczna - Kopaliny 3/2015
 7. Uzgodnienie decyzji WZiZT - właściwość organów - Kopaliny 1/2015
 8. Kryteria uzgodnienia decyzji WZiZT - Kopaliny 1/2015
 9. Utrzymanie ruchu zgodnie z prawem - Surowce i Maszyny Budowlane 5/2014
 10. Kilka tez o rekultywacji - Surowce i Maszyny Budowlane 4/2014
 11. Nowela węglowodorowa a odkrywki - Magazyn Kruszywa 4/2014
 12. Wybrane problemy prawne w praktyce przedsiębiorców górniczych (współautorstwo z prof. Z. Kasztelewiczem) - Przegląd Górniczy nr 10/2014
 13. Dokumentacja ruchowa zakładu górniczego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 2/2014
 14. Prawo do informacji geologicznej w ujęciu historycznym - Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2013
 15. Wybrane obowiązki kierownika ruchu według projektu nowego rozporządzenia ruchowego (cz. II) - Surowce i Maszyny Budowlane nr 3/2013
 16. Wybrane obowiązki kierownika ruchu według projektu nowego rozporządzenia ruchowego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 2/2013
 17. Wybrane obowiązki przedsiębiorcy według projektu nowego rozporządzenia ruchowego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2013
 18. O odpowiedzialności zawodowej w nowym PGG - Surowce i Maszyny Budowlane nr 6/2012
 19. Dokument bezpieczeństwa w projekcie nowego rozporządzenia - Kopaliny nr 5/2012
 20. Słów kilka o odpadach wydobywczych w zakładach górniczych - Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2012
 21. Pojęcie i eksploatacja przyrostów - Kopaliny nr 4/2012
 22. Klasyfikacja ewidencyjna stawów hodowlanych - Kopaliny nr 4/2012
 23. Intruz w zakładzie górniczym - Surowce i Maszyny Budowlane nr 4/2012
 24. Kruczki i sztuczki w zakresie prac geologicznych i przygotowania zakładu do eksploatacji - Surowce i Maszyny Budowlane nr 3/2012
 25. Umowy zakładów górniczych z podmiotami zewnętrznymi - Kopaliny nr 1/2012
 26. Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie BHP w zakładach odkrywkowych - Kopaliny nr 1/2012
 27. Wyznaczanie obszaru górniczego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2012
 28. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania wyrobisk górniczych a górnictwo odkrywkowe
 29. Wydobycie na potrzeby własne w nowym PGG - Magazyn Kruszywa nr 1/2012
 30. Zagrożenia w kopalniach odkrywkowych – w nowym PGG, Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2011
 31. Plany ruchu po wejściu w życie nowego Prawa geologicznego i górniczego - Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 4/2011,
 32. Drogie wydobycie bez koncesji. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach górniczych i geologicznych w latach 2009-2011 (cz. II) - Surowce i Maszyny Budowlane nr 4/2011
 33. Skarga na decyzję o koncesji. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach geologicznych i górniczych w latach 2009-2010 (cz. I) - Surowce i Maszyny Budowlane nr 3/2011,
 34. Poprawa prawa. Najważniejsze zmiany w projekcie prawa geologicznego i górniczego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 2/2011
 35. Kontrole w kopalniach odkrywkowych - Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 1/2011
 36. Żegluga śródlądowa upomina się o refulery - Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 2/2010
 37. Czy wszystko, co pływa, jest statkiem? - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2010

Dane kontaktowe

Telefon: 531 999 015
E-mail: h.schwarz@kopalnie-odkrywkowe.pl
Skype:
GG:
Firma: Kancelaria Prawnicza Amadeus Wrocław
WWW: http://www.amadeus.biz.pl