Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

 

 

Kto może zostać członkiem?

Każdy, kto jest związany z branżą wydobywczą w zakresie górnictwa odkrywkowego. Stowarzyszenie nasze otwarte jest zarówno na właścicieli kopalń, jak i osoby dozoru czy też osoby współpracujące z kopalniami (mierniczych, planistów, naukowców i in.). Członkostwo adresujemy także do ludzi nauki oraz przedstawicieli firm współpracujących z kopalniami (producenci i dostawcy maszyn itp.).

Członkami Stowarzyszenia mogą być także osoby prawne (firmy). Statut przewiduje możliwość uczestnictwa firm w charakterze członków wspierających.

 

Jak przystąpić?

Wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i przesłać ją zarządowi (pocztą, faksem lub emailem - szczegóły w dziale kontakt).

Maksymalnie w ciągu miesiąca, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie członkostwa.

 

Dlaczego warto?

Z kilku powodów:

  • każdy członek zyskuje dostęp do pomocy Stowarzyszenia,
  • członkostwo umożliwia przystąpienie do forum dyskusyjnego, w ramach którego możliwym jest uzyskanie bezpłatnych porad,
  • Stowarzyszenie może przystąpić do postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych i innych, w których dany członek jest stroną, w celu popierania stanowiska członka,
  • możliwym jest zasygnalizowanie Zarządowi problemu istotnego dla branży, który może być rozwiązany poprzez kontakt / współpracę z organami administracyjnymi (także najwyższego szczebla),
  • by móc uczestniczyć w imprezach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie (lub przy jego udziale),
  • BO W JEDNOŚCI SIŁA! Tylko poprzez wspólne działanie, jesteśmy w stanie uzyskać korzyści w sprawach istotnych dla całej branży!

Pliki do pobrania