Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Michał Gondzik

Firma ELGON Serwis Elektryczny świadczy usługi w zakresie badań i pomiarów przemysłowych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz drobnych usług ich montażu oraz serwisowania.

•             Nadzór, audyty, kontrole i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem „Ex”.

•             Badania środków ochrony antyelektrostatycznej w strefach zagrożonych wybuchem „Ex”.

•             Badania ochrony antyelektrostatycznej ESD m.in. uziemienia, posadzki przewodzące, środki osobistej ochrony antyelektrostatycznej pracowników.

•             Pomiary parametrów pracy urządzeń elektrycznych.

•             Pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych.

•             Badania ochrony odgromowej LPS.

•             Pomiary parametrów pracy urządzeń elektrycznych do 1kV.

•             Badania elektronarzędzi, w tym spawarek.

•             Kompleksowy program pomiarów dla firm z certyfikatami jakości ISO 900x i podobnymi.

•             Drobne usługi montażu oraz serwisowania instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym również w wykonaniu przeciwwybuchowym „Ex”.      

Z usług wyłączone jest górnictwo podziemne.

Dane kontaktowe

Telefon: 660519407
E-mail: biuro@elgon-ex.pl
Skype:
GG:
Firma: ELGON Serwis Elektryczny Michał Gondzik
WWW: www.elgon-ex.pl