Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Szkolenia

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Nowe zasady prowadzenia ruchu-Karczma Piwna 2013

 
mamy zaszczyt zaprosić Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych do udziału w Spotkaniu Gwarków


Nowe zasady prowadzenia ruchu

który odbędzie się w dniach 10 - 11 grudnia 2013 r. w Hotelu Diament**** w Katowicach (przy autostradzie A4).

Spotkanie wypełnią panele dyskusyjne, prezentacje oraz warsztaty poświęcone:
  • nowym regulacjom prowadzenia ruchu odkrywkowych zakładów górniczych (rozporządzenie ruchowe, rozporządzenie strzałowe),
  • zagadnieniom prawa wodnego w działalności górniczej (pozwolenia wodnoprawne),
  • zasadom prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko (raporty OOŚ, decyzje środowiskowe, karty informacyjne przedsięwzięć),
  • elementom planowania i zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań / miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),
  • zasadom BHP i wypadkowości w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • kondycji odkrywkowych zakładów górniczych,
  • obecnym i planowanym zasadom prowadzenia rekultywacji "odkrywek"
Chcemy przybliżyć nowe zasady w sposób przystępny i kompleksowy, poprzez liczne przykłady. Zamiast pokazywać przepisy - chcemy pokazać przykłady ich stosowania.
Spotkanie będzie połączonez szeregiem atrakcji:
  • wycieczka do Zabytkowej Kopalni Węgla "GUIDO" w Zabrzu,
  • Karczma Piwna z konkursami, prowadzona przez profesjonalny górniczy kabaret,
  • gra w golfa na najnowocześniejszym w Polsce symulatorze golfa (45 pól golfowych).
Impreza będzie niepowtarzalną okazją do integracji środowiska górników, uczestnictwa w interaktywnych warsztatach, a przede wszystkim - szansą na rozwiązanie problemów własnej kopalni dzięki bezpośredniemu kontaktowi z zaproszonymi ekspertami.
PROGRAM:
 
WTOREK 10 XII 2013 r.:

09:00 - zakwaterowanie w hotelu, rejestracja uczestników, bufet kawowy

PANEL I
(prowadzący: Waldemar Gurdziel, Hubert Schwarz)

10:00 - powitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki Spotkania
10:10 - kondycja odkrywkowych zakładów górniczych w liczbach (przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego)
10:30 - obowiązki przedsiębiorcy w ruchu zakładu górniczego
11:30 - przerwa kawowa

11:40 - stan bezpieczeństwa oraz wypadkowość w odkrywkowych zg (przedstawiciel OUG)
12:00 - obowiązki kierownika ruchu zg (cz. I)

13:00 - obiad

13:45 - dokumentacja ruchowa zakładu górniczego (omówienie wzorów)
14:15 - zarządzenia kierownika ruchu zg (omówienie wzorów)
14:45 - zagrożenia w ruchu zg
15:00 - przerwa kawowa

15:30 - obiekty, maszyny, urządzenia w ruchu zg
15:45 - transport w zakładzie górniczym
16:00 - podsumowanie pierwszego dnia Spotkania

17:00 - gra w golfa (dla chętnych)

20:00 - KARCZMA PIWNA odkrywkowych zakładów górniczych

ŚRODA 11 XII 2013 r.:
PANEL II
(prowadząca: dr Jolanta Maj, geolog powiatowy w Nysie)

09:00 - działalność górnicza a prawo wodne
09:30 - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w górnictwie odkrywkowym
10:00 - administracja geologiczna - zadania, uprawnienia i faktyczny potencjał na przykładzie nielegalnej eksploatacji kopalin (W. Gurdziel, dr J. Maj)
10:30 - przerwa kawowa

10:45 - dyskusja

PANEL III
(prowadzący: Waldemar Gurdziel, Hubert Schwarz)
11:00 - nowości w rozporządzeniu strzałowym
11:20 - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, rekultywacja
11:30 - kierunki zmian w prawie - panel dyskusyjny
11:45 - podsumowanie drugiego dnia Spotkania, wręczenie certyfikatów
12:00 - wykwaterowanie
12:15 - obiad

13:00 - przejazd do Zabrza (we własnym zakresie)
14:00 - zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Węgla GUIDO (ok. 2 godzin)