Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Organizatorzy zapraszają na Konferencję

2016-10-13

28 X 2016 r. w Legnicy odbędzie się Konferencja pt. "Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego »Legnica«". Konferencję, pod patronatem Ministra Energii, organizują: Urząd Gminy Lubin, Politechnika Wrocławska oraz Towarzystwo Konsultantów Polskich.

W załączonym pliku podane są wszelkie informacje dla uczestników.