Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Organy Stowarzyszenia

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Kieruje działalnością Stowarzyszenia. W skład zarządu wchodzą:

(wakat)   Prezes Zarządu
Waldemar Gurdziel   Wiceprezes Zarządu 
w.gurdziel@kopalnie-odkrywkowe.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

Sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. W jej skład wchodzą:

(wakat)   Przewodniczący 
 
Wiesław Hajduga   Członek w.hajduga@kopalnie-odkrywkowe.pl
Wiesława Piotrowska   Członek w.piotrowska@kopalnie-odkrywkowe.pl