Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

podstawowe informacje

 

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją skupiającą właścicieli kopalń odkrywkowych, osoby dozoru, a także specjalistów z różnych branż współpracujących z kopalniami.

Udało nam się po kilku latach ożywić ideę dra inż. Bogusława Burnata – utworzenia organizacji zrzeszającej osoby aktywnie działające na polu poprawy formalnych warunków prowadzenia działalności wydobywczej.

Członkowie Stowarzyszenia – w ramach wcześniejszych inicjatyw – doprowadzili do zakończenia sporów przed organami administracji w sposób korzystny dla przedsiębiorców.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000383702.

 

Do czego dążymy?

Do utworzenia organizacji, która:

  • będzie wspomagać swych członków w prowadzonych postępowaniach administracyjnych i sądowych, których wynik będzie ważny dla branży,
  • zaoferuje swoim członkom bezpłatną platformę wymiany poglądów i udzielania porad przez ekspertów,
  • podejmować będzie inicjatywy zmierzające do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zadba o stałe podnoszenie poziomu wiedzy poprzez publikację artykułów w mediach oraz organizację szkoleń, których tematyka odpowiadać będzie potrzebom branży,
  • prowadzić będzie działalność naukową i naukowo-techniczną,
  • wspomagać będzie proces integracji środowiska górniczego.