Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

pomoc dla członków

 

Jesteśmy po to, by pomagać!

Jednym z naszych głównych celów istnienia Stowarzyszenia jest chęć niesienia pomocy naszym Członkom. Mamy służyć swą wiedzą i doświadczeniem wszędzie tam, gdzie branża może odnieść korzyści. Lista form pomocy - mamy nadzieję - będzie się stale wydłużać:

 

BEZPŁATNE PORADY NA FORUM DYSKUSYJNYM

Nierzadko przychodzi zmierzyć się z problemem, przez który wcześniej przechodzili inni. Czasem potrzebny byłby wzór wniosku. A może potrzebny byłby jakiś sposób na współistnienie z obszarem chronionym?

Inni chętnie podzielą się swoją wiedzą! Wystarczy zalogować się na forum dyskusyjnym naszego Stowarzyszenia i opisać swój problem.

A może mają Państwo ochotę podzielić się ciekawym spostrzeżeniem dotyczącym branży? Nie mogą Państwo załatwić czegoś w urzędzie? Organ administracyjny interpretuje przepisy inaczej niż inni? Byli Państwo świadkami kuriozalnej sytuacji? Chcieliby Państwo przestrzec innych? Forum - jako medium widoczne wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia - wydaje się być idealnym polem do prezentacji swoich poglądów...

 

ARTYKUŁY W MEDIACH

Nie bez powodu media określane są mianem czwartej władzy. Upublicznienie problemu może dopomóc w "poluzowaniu" stanowiska organu, przyspieszeniu załatwienia wniosku, czy też pozyskania jednolitej wykładni przepisów. Często zasygnalizowanie luki prawnej może być impulsem do zmiany przepisów.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z mediami branżowymi w celu m. in. publikacji artykułów o tematyce istotnej dla branży. Dlatego z uwagą śledzić będziemy Państwa problemy zgłaszane organom Stowarzyszenia lub publikowane na forum - będziemy wdzięczni za każdy pomysł na artykuł!

 

PORADY EKSPERTÓW

Będziemy zapraszać do współpracy ze Stowarzyszeniem znawców, których wiedza z zakresu technologii, prawa, geologii, finansów, planistyki czy ekologii może stanowić nieocenioną pomoc zarówno dla Stowarzyszenia, jak i jego Członków. Eksperci będą uczestniczyć w forum dyskusyjnym, ale i będą się dzielić wiedzą także na łamach czasopism czy też naszej strony internetowej.

Wizytówki biegłych dostępne są tutaj. Będziemy wdzięczni za Państwa wskazówki, kogo brakuje na liście naszych ekspertów!

 

UCZESTNICZENIE W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI

Choć w naszym systemie prawnym nie występują precedensy, to jednak często zdarza się, że orzeczenie jednego sądu zmienia linię orzeczniczą innych sądów czy organów administracji. Najlepszym przykładem jest orzeczenie sprzed kilku miesięcy, całkowicie zmieniające podejście organów administracji górniczej do zagadnienia uprawnień na niektóre urządzenia wykorzystywane w kopalniach. Wyrok wydany w sprawie dotyczącej jednego przedsiębiorcy zmienił całkowicie sytuację wszystkich innych kopalń w Polsce, bowiem organy zastosowały się do tego orzeczenia w całej jego rozciągłości.

Wykorzystując możliwości, jakie daje nam Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego czy też Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, chcielibyśmy realnie wpływać na orzeczenia wydawane w indywidualnych sprawach, które dotyczyć mogą całej branży. Wykorzystywać będziemy w tym celu uprawnienia przyznane przepisami do przystępowania w charakterze strony (na prawach strony) do toczących się postępowań. Korzystając z fachowej pomocy prawnej, będziemy zaskarżać orzeczenia niekorzystne dla przedsiębiorców. Posiadamy już pewne doświadczenie w tym zakresie, pozyskane jeszcze przed uformowaniem się Stowarzyszenia.

 

WYRAŻANIE OPINII, SKŁADANIE WNIOSKÓW I SKARG W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH

Pragniemy, aby nasze relacje z urzędami administracyjnymi były jak najlepsze. Może jednak potrzebnym okazać się pomoc w zakresie składania wniosków i skarg na organy lub poszczególnych pracowników urzędów w sprawach naszych Członków. Sprawy sporne będziemy się starali załatwiać dyplomatycznie, jednak w skrajnych przypadkach sięgać będziemy po instrumenty dyscyplinujące, przyznane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i poszczególnych ustawaw ustrojowych.

W toczących się postępowaniach, korzystać będziemy również z prawa wyrażania stanowiska Stowarzyszenia.

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI I LOBBING

Wierzymy, że ścisła współpraca z urzędami wszelkich szczebli przyniesie korzyści obu stronom - naszym Członkom oraz organom administracji. W tym celu będziemy podejmować działania mające na celu wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących przepisów prawa / obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach, osobach dozoru czy innych grupach zawodowych. Zgłaszać będziemy nasze stanowiska w zakresie tworzonego prawa, a następnie popierać je także na etapie ustawodawczym.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI ZRZESZAJĄCYMI PODMIOTY BRANŻY GÓRNICZEJ

Tylko w jedności siła. Dlatego pragniemy ściśle współpracować z innymi organizacjami zrzeszającymi osoby czy firmy branży górniczej. Wspólnie podejmowane akcje w ważnych sprawach dotyczących naszego środowiska mają tym większą szansę powodzenia, im reprezentacja środowiska będzie bardziej jednolita.

 

SZKOLENIA, KONFERENCJE NAUKOWE

Zależy nam na stałym podnoszeniu kwalifikacji naszych Członków. Dlatego też już teraz myślimy o organizacji imprez szkoleniowych i uczestniczeniu w konferencjach naukowych.

 

A w jaki sposób moglibyśmy pomóc Państwu? Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie!