Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zg

2016-09-28

31 grudnia 2016 r. będzie ostatnim dniem obowiązywania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Do wydania nowego rozporządzenia upoważniony jest Minister Środowiska na podstawie delegacji udzielonej Ministrowi w art. 110 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Choć projekt rozporządzenia został dołączony do projektu tzw. nowelizacji offshore już we wakacje, to jednak nie zostały jeszcze wszczęte konsultacje społeczne lub międzyresortowe tego aktu. Prawodpodobnie można się ich spodziewać w najbliższym czasie, jeśli nowy akt miałby wejść w życie nie później niż 1 stycznia 2017 r.