Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

składki członkowskie

 

Mocą uchwały nr 1/2011 Walnego zgromadzenia Stowarzyszenia z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie składek członkowskich, ustalono wysokość opłat i składek wyszczególnioną poniżej.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia, prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska SA, nr 59 1750 1064 0000 0000 1377 6687.


wpisowe (jednorazowa opłata) 100 zł
składka członkowska (roczna)

100 zł