Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

W obronie interesu Członka Stowarzyszenia...

2011-05-17

Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu o udzielenie koncesji na rzecz Członka naszej organizacji.

Uznaliśmy sprawę za ważną dla branży, bowiem w sprawie występuje ciekawe zagadnienie prawne.

Gmina, na obszarze której położone jest udokumentowane złoże, nie dysponuje obecnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przygotowane kilka lat temu studium - na skutek przeoczenia planistów - nie ujęło złoża w części graficznej studium (mapie). Takie studium, zawierające błąd, zostało pozytywnie uzgodnione przez Okręgowy Urząd Górniczy. Jednakże w części opisowej studium powołano się m. in. na istniejący teren górniczy.

Burmistrz Gminy odmówił w 2009 r. uzgodnienia decyzji (w poprzednim postępowaniu), powołując się na niezgodność części opisowej i graficznej studium. Nasz Członek złożył obecnie nowy wniosek o udzielenie koncesji.

Więcej informacji na temat sprawy znajdą Państwo na naszym forum dyskusyjnym.