Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Szkolenia

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

XVI Forum Górnicze/ II Zjazd Stowarzyszenia

 

Zapraszamy do udziału!

XVI Forum Górnictwa Skalnego / II Otwarty Zjazd Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych

 

które odbędzie się 21 i 22 lutego 2013 roku w Sport Hotelu w Bełchatowie.

Przygotowaliśmy w ramach konferencji szereg wykładów i warsztatów i spotkań z zakresu:
- optymalizacji procesów w produkcji kruszyw (czyli jak przetrwać kryzys w branży),
- nowych rozporządzeń dotyczących ruchu zakładu górniczego,
- opłat za składowanie odpadów, w tym odpadów wydobywczych,
- nielegalnej eksploatacji, jako zagrożenia dla legalnych kopalni,
- technologicznych rozwiązań zwiększających rentowność kopalni.
Liczymy również na gorące dyskusje, poparte konstruktywnymi wnioskami podczas II Zjazdu Stowarzyszenia.
 
Pełna informacja o konferencji (program, warunki udziału, itd.) znajduje się na stronie www.kopaliny.net.pl