Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez realista » 12 Mar 2012, 15:57

- to co zrobiono w nowym prawie geologicznym i górniczym ze służbą mierniczo-geologiczną w odkrywkowych zakładach górniczych jest skandalem ...., ponadto budzi poważne wątpliwości konstytucyjne: po pierwsze geodeta dostaje w pewnym sensie uprawnienia mierniczego za darmo (pomimo, iż wymagania zawodowe mierniczego są znacznie wyższe niz geodety - chocby mozliwośc uzyskania uprawnień mierniczego wyłącznie przez osoby z wyższym wykształceniem i to specjalistycznym); z kolei mierniczy nie dostaje za darmo uprawnień np. syt-wys., po drugie mierniczy ponosi odpowiedzialnośc zawodową przed organami nadzoru górniczego a geodeta nie ponosi jej w tym przypadku wcale, gdyż wynika to z zapisów samej ustawy a poza tym jego uprawnienia nie zostały nadane przez organ nadzoru górniczego a wszelka działalnośc geodezyjna w ruchu zakładu nie podlega zgłoszeniom do ośrodków dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych, tak więc nie podlega pod nadzór państwowej admnistracji geodezyjnej, zatem geodeta może robic co chce i jak chce .....
- najgorsze w tym wszystkim jest to, że w trakcie konsultacji na ten temat wypowiadali sie ludzie, którzy nie maja zielonego pojęcia nie tylko o roli mierniczego i geologa górniczego ale również o górnictwie odkrywkowym .....
- aktualnie w sejmie trwaja prace nad zmianą tych skandalicznych zapisów (druk nr 152) i przywróceniem ich brzmienia z poprzedniej ustawy ....., szanse są raczej niewielkie na jego uchwalenie ale cóż ......; zachęcam wszystkich mierniczych i geologów górniczych do udzielenia poparcia temu projektowi i przesłanie go na stronę komisji sejmowej lub stronę internetową przewidniczącego, względnie z-cy przewiodniczącego komisji .....
realista
generał *
 
Posty: 327
Rejestracja: 12 Mar 2012, 15:33
firma: GMG

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez Grzegorz » 12 Mar 2012, 18:05

Na dzień dzisiejszy geodeta może wejść na teren zakładu górniczego i nie podlegając pod organa nadzoru górniczego i nie mając przed organami nadzoru górniczego żadnej kontroli wykonywać pomiary, które z racji, że nie podlegają zgłoszeniu do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej NIE WYMAGAJĄ !!! w świetle prawa geodezyjnego i kartograficznego UPRAWNIEŃ zawodowych z zakresu pierwszego!
Bo to jest najlepsze:
Art 42 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego mówi, że do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych.
Dalej możemy przeczytać, że przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się (uwaga!!!) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi zgłoszeniu DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO.
Pytanie:Czy dokumentacja mierniczo-geologiczna podlega zgłoszeniu do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego???
Z kolei nowe PGiG dopuszcza geodetę do bezpośredniego wtargnięcia na teren zakładu górniczego bez żadnego nadzoru pod OUG, bo:
Osoba wykonująca prace geodezyjne i kartograficzne ma prawo do wstępu na grunt oraz dokonywania niezbędnych czynności z wykonywanymi pracami w myśl Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego z 17 maja 1989 roku (Art 13).
Mam pytanie do specjalistów z Wyższego Urzędu Górniczego lub też z Okręgowych Urzędów Górniczych oraz do prawników i specjalistów z zakładów górniczych: kto brał udział w tworzeniu Nowego "Prawa" Geologicznego i Górniczego i jak można do takiego paradoksu prawnego dopuścić w zapisach ustawy????
Przecież to się nadaje do Trybunału Konstytucyjnego!
Grzegorz
technik *
 
Posty: 17
Rejestracja: 10 Mar 2012, 11:35
firma: Kopalnia

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez Grzegorz » 12 Mar 2012, 18:22

Pytanie do Amadeus.
Czy obywatel lub grupa obywateli może zaskarżyć Ustawę Prawo Geologiczne i Górnicze do Trybunału Konstytucyjnego i czy Wy jako Kancelaria Prawna oraz Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych moglibyście to uczynić?
Grzegorz
technik *
 
Posty: 17
Rejestracja: 10 Mar 2012, 11:35
firma: Kopalnia

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez realista » 12 Mar 2012, 21:33

drogi Grzegorzu
- ponieważ ten temat leży mi głęboko w sercu bo jestem m.in. mierniczym górniczym i czuje się poniżony, więc podjąłem stosowne kroki w tym kierunku, jak już zapewne wiesz, w sejmie "trwają prace" nad nowelizacją tej ustawy w przedmiotowej kwestii (wspomniany przez mnie powyżej druk nr 152); osobą przychylną, rozumiejącą ten aspekt i z resztą nie tylko ten jest poseł prof. Orion Jędrysek (były główny geolog kraju) z klubu Solidarna Polska;
- odnosząc sią bezpośrednio do Twojej wypowiedzi w sprawie ewentualnej skargi do TK: zakładam taki wariant jako ewentualnośc ostateczną, istnieje również inne rozwiązanie a mianowicie wprowadzenie zmiany do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, która z urzędu (poprzez analogię do zapisów z pgig) umożliwi mierniczym wykonywanie prac geodezyjnych tożsamych z posiadanymi przez geodetów uprawnieniami w zakresie syt-wys. i geodezyjną obsługą inwestycji ......; proszę zwrócic uwagę, iż mierniczy górniczy posiada równiez kompetencje w zakresie obsługi geodezyjnej budowy obiektów budowlanych i podstawowych zakładu górniczego (!!!) a takowych kompetencji nie posiada geodeta z uprawnieniami syt-wys. ....., tak więc nie można w tym przypadku zastosowac metody "łeb za łeb", gdyż kompetencje mierniczegio górniczego i geodety są nieporównywalne .....
realista
generał *
 
Posty: 327
Rejestracja: 12 Mar 2012, 15:33
firma: GMG

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez Grzegorz » 12 Mar 2012, 21:48

Mierniczy górniczy podlega pod organy nadzoru górniczego, zaś uprawnienia nadaje mu Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
Geodecie nadaje uprawnienia państwowe Główny Geodeta Kraju.
Te dwa organy są całkowicie niezależne od siebie i błąd popełniono w PGiG nadając geodecie uprawnienia mierniczego górniczego.
Będę pisał w tej sprawie do Profesora Jędryska naświetlając mu całą paradoksalną sytuację oraz napiszę również do posłów, którzy wyszli z inicjatywą obywatelską zmiany Ustawy PGiG. Dobrze byłoby mieć poparcie innych mierniczych górniczych w tej sprawie. Jeśli znasz adresy mailowe innych mierniczych górniczych to uważam, że należy ich powiadomić o ewentualnych krokach odnośnie zmiany zapisów ustawy, bo w jedności siła.
Pozostaje również możliwość napisania do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Grzegorz
technik *
 
Posty: 17
Rejestracja: 10 Mar 2012, 11:35
firma: Kopalnia

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez realista » 12 Mar 2012, 23:18

Grzegorzu
- ja już przesłałem swoje uwagi zarówno do prof. Jędryska jak też do komisji, moi koledzy z branży zrobili to także; ten temat jest o tyle trudny, że jego tematyka wchodzi w szczegóły, na temat których niewiele osób dysponuje merytoryczną wiedzą, głównym inicjatorem wszelkich zmian (niestety bardzo złych dla interesu państwa) był niedawno odwołany główny geolog kraju i osoby z nim związane (kilka z nich niedawno zatrzymała ABW a prokuratura postawiła zarzuty - sprawa dotyczyła koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego), w sejmie i w senacie nikt nie słuchał opinii ekspertów (w tym m.in. prof. Jędryska) nt. szkodliwości tej jakże ważnej dla kraju ustawy; jednym z autorów opinii była także pewna kancelaria prawna z Wrocławia (prawnik ją reprezentujący jest znawcą prawa w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów dyrektyw unijnych) - nie zostawiła ona suchej nitki na ustawie w zakresie zgodności z dyrektywami, tylko co z tego skoro nikt nie wział jej pod uwagę (!?) a skutki ? - w ostanim czasie pojawiły się artykuły nt. niedostosowania tejże ustawy do dyrektyw unijnych i możliwe konsekwencje dla kraju w postaci kar finansowych .....
realista
generał *
 
Posty: 327
Rejestracja: 12 Mar 2012, 15:33
firma: GMG

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez Hubert » 12 Mar 2012, 23:23

Już na gruncie PrGiG1994 pojawiały się stanowiska rządu, że "stare" prawo w pełni implementuje dyrektywę węglowodorową. Komisja tego poglądu nie podzieliła, czego skutkiem jest skarga do ETS z 3 XII 2010 r.
Obecnie problem pojawił się z ramową dyrektywą wodną. Pod koniec lutego Komisja wysłała nam trzecie wezwanie, po którym grozi nam postępowanie przed ETS.

@Grzegorz
Z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją mogą złożyć:
1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,
2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2,
3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
5) kościoły i inne związki wyznaniowe,
6) każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, co stanowiło przedmiot ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd lub organ administracji.

Stowarzyszenie - niestety - nie mieści się w powyższych ramach, nie jest bowiem związkiem zawodowym lub organizacją pracodawców. :-/
Radziłbym zainteresować sprawą Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście, jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania - to chętnie pomogę.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez Grzegorz » 17 Kwi 2012, 21:40

Oto opinia zlecona z Biura Analiz Sejmowych do projektu zmiany Ustawy PGiG w zakresie czynności mierniczego górniczego i geologa górniczego:
http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Op ... age&nr=152
Grzegorz
technik *
 
Posty: 17
Rejestracja: 10 Mar 2012, 11:35
firma: Kopalnia

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez Hubert » 17 Kwi 2012, 22:27

Szkoda, że Prof. Speczik nie uzasadnił swojej opinii.
Szczególnie zainteresował mnie ten fragment:
taka szeroka liberalizacja obniżenia wymagań i kryteriów w stosunku do wymagań od osób sporządzających dokumentację mierniczo-geologiczną związaną z wydobywaniem kopalin metodą odkrywkową może (...) sprowadzić potencjalne niebezpieczeństwo w ruchu zakładu górniczego
.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Mierniczy górniczy i geolog górniczy w Nowym PGiG

Postprzez realista » 18 Kwi 2012, 07:39

- w pełni słuszna opinia, aczkolwiek zgadzam się, iż uzasadnienie mogło byc nieco szersze ....., brak w nim jest np. aspektu wątpliwości konstytucyjnych istniejących zapisów; co do kwestii poruszonych przez Amadeusa: w tym przypadku uzasadnienie także powinno byc bardziej rozwinięte, choćby o wątek związany z brakiem dostatecznej wiedzy geodetów nt. górnictwa, geologii, geomechaniki, oddziaływania na powierzchnię itd. - w wielu przypadkach mierniczy górniczy jest członkiem zespołów ds. zagrożeń, gdyz posiada stosowną wiedzę i doświadczenie a którą nie dysponuje geodeta ....
- laicy w tym temacie sprowadzają role mierniczego górniczego wyłącznie do pomiarów sytuacyjno-wysokościowych a w rzeczywistości jego kompetencje są znacznie szersze; nawet jeśli miałyby to byc tylko pomiary syt-wys. to geodeta nie jest w stanie rozróźnic rodzaju skarp w odkrywkowym zakładzie górniczym ..... - a wbrew pozorom, w przypadku żwirowni i piaskowni ma to ogromne znaczenie w aspekcie prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem ....
realista
generał *
 
Posty: 327
Rejestracja: 12 Mar 2012, 15:33
firma: GMG

PoprzedniaNastępna

Wróć do Prawo geologiczne i górnicze

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron