Postanowienie wydane na podst. art. 37 ust. 1 PGiG

Postanowienie wydane na podst. art. 37 ust. 1 PGiG

Postprzez poszukiwacz » 04 Wrz 2015, 11:58

Czy na postanowienie wydane przez organ koncesyjny na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze przysługuje stronie zażalenie? Czy postanowienie takie powinno być wydane w toku prowadzonego postępowania w sprawie cofnięcia koncesji (tj. przed wydaniem takiego postanowienia należy wysłać zawiadomienie o wszczęciu)? Czy dopiero gdy przedsiębiorca nie wykona postanowienia, organ wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji?
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 142
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Postanowienie wydane na podst. art. 37 ust. 1 PGiG

Postprzez Hubert » 04 Wrz 2015, 14:07

Wygląda na to, że nie.
Analizując treść ust. 3 doszedłbym do przekonania, że poszczególne kroki wyglądają następująco:
a) organ wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia / ograniczenia koncesji,
b) jeśli stwierdzi, że przedsiębiorca narusza ustawę lub warunki koncesji, to wydaje postanowienie z 37 ust.1; w przeciwnym razie umarza postępowanie decyzją;
c) postanowienie z 37 ust. 1 jest postanowieniem wydanym w toku postępowania, a zatem po myśli 141 § 1 KPA niezaskarżalnym, a ściślej - można je skarżyć tylko w odwołaniu od ewentualnej decyzji (art. 142 KPA) cofającej / ograniczającej koncesję z art. 37 ust. 2 PGG;
d) po wydaniu postanowienia organ zawiesza postępowanie do czasu oznaczonego w postanowieniu jako termin usunięcia przez przedsiębiorcę naruszeń;
e) organ podejmuje postępowanie i wydaje decyzję, w której:
- ogranicza / cofa koncesję, jeśli naruszenia nie zostały usunięte i nie zachodzą okoliczności z art. 37 ust. 3 PGG;
- umarza postępowanie, jeśli zachodzą okoliczności z art. 37 ust. 3 PGG.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Postanowienie wydane na podst. art. 37 ust. 1 PGiG

Postprzez poszukiwacz » 04 Wrz 2015, 14:37

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 142
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Postanowienie wydane na podst. art. 37 ust. 1 PGiG

Postprzez poszukiwacz » 06 Kwi 2016, 14:12

Organ koncesyjny na podst. art. 37 ust. 1 Pgg wydał postanowienie, którym wezwał przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń oraz określił termin ich usunięcia. Przedsiębiorca w dniu upływu tego terminu zwrócił się do Starosty z prośbą o jego zmianę terminu tj. przedłużenie o dwa miesiące. Czy zmiana terminu jest możliwa? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 142
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Postanowienie wydane na podst. art. 37 ust. 1 PGiG

Postprzez Hubert » 06 Kwi 2016, 23:54

Nie bardzo znajduję podstawę dla zmiany postanowienia. :-(
Na mocy art. 126 KPA, do postanowień stosujemy odpowiednio art. 110 KPA = organ jest związany wydanym postanowieniem. W przypadku decyzji, mamy do dyspozycji art. 154-155 regulujące tryb jej zmiany, jednakże tych przepisów nie stosuje się do postanowień (zob. art. 126 KPA).
Wedle doktryny:
Możliwe są w tym zakresie dopuszczalne prawem wyjątki [tj. wyjątki od zasady związania postanowieniami] dotyczące:
1) postanowień weryfikowanych przy zachowaniu mechanizmu samokontroli na skutek wniesionego zażalenia (art. 132 KPA),
2) postanowień ostatecznych weryfikowanych przy zastosowaniu dopuszczalnych nadzwyczajnych środków prawnych bądź skargi do sądu administracyjnego,
3) postanowień dotyczących przeprowadzenia dowodu (art. 77 § 2 KPA) – zob. G. Łaszczyca, [w:] Łaszczyca, Martysz, Matan, Komentarz, t. 2, 2010, komentarz do art. 104–269, Nb 5 do art. 126 KPA, s. 166.


W uprzednim stanie prawnym (przed 01.01.2015) organ koncesyjny wydawał decyzję, co pozwalało na modyfikację np. terminu usunięcia naruszeń w trybie art. 154 KPA. Konsekwencją nowelizacji przepisu art. 37 ust. 1 jest - obok niezaskarżalności postanowienia - także niemożność jego zmiany.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: Postanowienie wydane na podst. art. 37 ust. 1 PGiG

Postprzez poszukiwacz » 07 Kwi 2016, 08:39

Hubert, dziękuję za odpowiedź, ale co w takiej sytuacji ma zrobić organ koncesyjny? Termin określony w postanowieniu minął, zatem przedsiębiorca nie wykonał postanowienia. Art. 37 ust. 2 mówi, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał postanowienia, organ koncesyjny może, bez odszkodowania cofnąć koncesję. Jak rozumieć to "może"? Załóżmy, że nie cofniemy koncesji, to co innego możemy zrobić, skoro art. 37 ust. 3 określa przypadki, w których organ koncesyjny umarza postępowanie i żaden z nich w naszej sytuacji nie będzie miał zastosowania.
poszukiwacz
dyrektor **
 
Posty: 142
Rejestracja: 07 Cze 2012, 11:53

Re: Postanowienie wydane na podst. art. 37 ust. 1 PGiG

Postprzez Hubert » 09 Kwi 2016, 00:20

Decyzja o cofnięciu koncesji jest fakultatywna - organ winien rozważyć, czy zachodzą przesłanki do jej cofnięcia. Co prawda w art. 37 ust. 3 jest pełna enumeracja przypadków umorzenia postępowania, to jednak ust. 2 stanowi: "organ może". W mojej ocenie organ winien zbadać, czy stopień oraz rodzaj naruszenia uzasadniają tak daleko idącą sankcję, jaką jest cofnięcie koncesji. Uznałbym jednak, że niepodjęcie w wyznaczonym terminie działalności koncesjonowanej może uzasadniać cofnięcie koncesji, zbadałbym jednak przyczyny stanu rzeczy (siła wyższa bezwzględnie skutkuje umorzeniem-art. 37 ust. 3). W przypadku przyczyn błahych, usuwalnych, zastanowiłbym się nad umorzeniem postępowania; jeśli jednak przyczyny są istotne lub nie gwarantują szybkiej poprawy zaistniałej sytuacji-wówczas cofnąłbym koncesję. Pamiętajmy, że o udzielenie koncesji może starać się wyłącznie podmiot posiadający stosowne środki (finansowe, organizacyjne, techniczne) służące prowadzeniu działalności wydobywczej. Jeśli takich środków nie posiada - lub środki deklarowane na etapie wnioskowania o koncesję okazały się niewystarczające - to cofnięcie koncesji może okazać się konieczne.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław


Wróć do Prawo geologiczne i górnicze

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

cron