studium a las na udokumentowanym złożu

zakręty postępowań koncesyjnych

Re: studium a las na udokumentowanym złożu

Postprzez tezet » 29 Lis 2018, 01:44

W studium na mapie kierunków zagospodarowania przestrzennego na tej działce jest tak: tam gdzie grunt rolny jest PG1 - tereny związane z eksploatacją złóż, a tam gdzie grunt leśny jest ZL - tereny lasów i zadrzewień.

A w tekście jest tak:
ZL - Tereny lasów i zadrzewień
a) kierunek główny:
- lasy,
- drogi transportu leśnego,
- wody śródlądowe,
b) kierunek dopuszczalny:
- budowle związane z prowadzoną gospodarką leśną,
- ścieżki rowerowe, szlaki piesze, trasy narciarskie,
- budowle związane z turystyką jak: ścieżki piesze i rowerowe prowadzone powyżej terenu, wieże widokowe, wyciągi narciarskie,
- obiekty małej architektury,
- napowietrzne obiekty liniowe,
c) kierunek ograniczany: grunty rolne.

PG1 - Tereny związane z eksploatacją złóż
a) kierunek główny:
- wyrobiska górnicze,
- zwałowiska górnicze,
- wszelkie obiekty budowlane i urządzenia związane z prowadzoną działalnością górniczą, w tym przetwarzaniem i transportem
- komunikacja wewnętrzna, parkingi i garaże,
- kierunek rekultywacji po zakończeniu eksploatacji: wodny, leśny, turystyczny, sportowy,
b) kierunek dopuszczalny:
- zabudowa pomocnicza związana z działalnością górniczą jak: obiekty administracyjne, socjalne, przeznaczone na prezentację oferty,
- obiekty budowlane przeznaczone do naprawy pojazdów i maszyn,
- urządzenie budowlane,
- kierunek rekultywacji po zakończeniu eksploatacji: produkcja energii ze źródeł odnawialnych innych niż energia wiatru o mocy przekraczającej 100 kW,
c) kierunek ograniczany:
- zabudowa niezwiązana z kierunkiem główny i dopuszczalnym,
- kierunek rekultywacji po zakończeniu eksploatacji: składowiska odpadów.

PG -Tereny związane z eksploatacją złóż:
-lokalizację i wielkość terenów ustalono w oparciu o wnioski inwestorów,
-lokalizację i wielkość terenów ograniczono w stosunku do wniosków inwestorów ważąc interes społeczny i koszty przyrodnicze;


- PG i PGz – „tereny związane z eksploatacją złóż” i „tereny przeznaczone na zwałowanie mas ziemnych”. Zapotrzebowanie na powierzchnię terenów dla tych funkcji determinuje bezpośrednio lokalizacja, rozległość oraz zasobność złóż kopalin występujących na terenie gminy.
tezet
górnik ***
 
Posty: 13
Rejestracja: 18 Mar 2015, 14:54
Miejscowość: Wrocław

Re: studium a las na udokumentowanym złożu

Postprzez aszw » 29 Lis 2018, 22:47

Bardziej chodziło mi o to, jak skomentowany jest fakt występowania udokumentowanego złoża kopaliny na terenie oznaczonym ZL. Niekiedy planiści w takich przypadkach nadają formę opcjonalną, dwukierunkową na zasadzie "albo-albo". Nawet położenie wyraźnego nacisku na kierunek leśny nie musi wtedy oznaczać całkowitego wykluczenia eksploatacji w perspektywie. W jednym z planów miejscowych mam taki właśnie zapis - albo rola, albo eksploatacja.
aszw
dyrektor ***
 
Posty: 163
Rejestracja: 20 Cze 2011, 07:26

Re: studium a las na udokumentowanym złożu

Postprzez tezet » 30 Lis 2018, 00:33

Jest w studium taki zapis:
Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne:
Docelowo, gmina zamierza objąć miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego cały obszar gminy. Obowiązujące miejscowe plany powinny spełniać wszystkie wymagania aktualnych przepisów dotyczących zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunty rolne i leśne, które wymagają zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze zostaną określone w trakcie sporządzania planów.

Kierunki i zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej
Jako podstawowe kierunki kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej wskazuje się:
8) zakaz na terenach lasów realizacji zabudowy innej niż związana z prowadzeniem gospodarki leśnej. Zakaz nie dotyczy realizacji nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
9) możliwość zmiany przeznaczenia gruntów leśnych o niskiej wartości przyrodniczej i mało zwartym drzewostanie na cele nierolnicze przy braku możliwości zastosowania innych rozwiązań przestrzennych – z zachowaniem wymogów i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych;
10) realizację zbiorników wodnych i urządzeń służących ochronie p. pożarowej;

Więcej nic nie znalazłem z tego co Pan pyta. W razie czegoś, mogę przesłać Panu to studium.
Pozdrawiam, tezet
tezet
górnik ***
 
Posty: 13
Rejestracja: 18 Mar 2015, 14:54
Miejscowość: Wrocław

Re: studium a las na udokumentowanym złożu

Postprzez tezet » 03 Gru 2018, 10:54

Na początek chciałbym złożyć wszystkim Państwu Najlepsze Życzenia z okazji jutrzejszej Barbórki, Szczęść Boże. Powracając do tej działki z lasem, co planista miał na myśli to nie wiem, najprawdopodobniej pisał studium z map ewidencyjnych i internetu i nie kontaktował się z leśnikiem. Ten las, stanowiący część przedmiotowej działki w ogóle nie powinien być lasem wg ustawy o lasach. Nie tworzy on zwartej powierzchni. Pozostałych kryteriów lasu również nie spełnia. Chyba skontaktuję inwestorem z Panem mecenasem. Póki co czekamy na projekt mpzp, który ma zostać wyłożony w gminie w drugiej połowie stycznia 2019.
tezet
górnik ***
 
Posty: 13
Rejestracja: 18 Mar 2015, 14:54
Miejscowość: Wrocław

Re: studium a las na udokumentowanym złożu

Postprzez Beraht » 27 Cze 2019, 22:13

Musisz zmienić studium i mpzp. Sprawa byłaby otwarta, gdybyś nie miał użytku leśnego i w przypadku braku obowiązywania mpzp, wówczas przy przychylności wójta ten mógłby pozytywnie uzgodnić decyzję środowiskową, stwierdzając, że zamierzenie inwestycyjne nie narusza ustaleń studium - z uwagi m.in. na skalę mapy studium, nie przesadza ona ściśle o granicach kierunków zagospodarowania, o ile mamy do czynienia z kilkuhektarowym zlozem.

Zmiana studium i mpzp jest kosztowna, wójt może nie zechcieć podjąć inicjatywy. Wreszcie rada i mieszkańcy mogą być nieprzychylni temu zamierzeniu. Ustal, czy wójt ma większość w radzie, jeśli jej nie ma - bedzie ciężko. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu podejmuje rada i przy braku współpracy z wójtem, który pełni rolę organu sporzadzajacego projekt planu, sprawa może się ciągnąć latami. Jeśli jest współpraca miedzy organem stanowiacym i wykonawczym, porozmawiaj z wójtem o możliwości przekazania darowizny w postaci środków finansowych. Nie przesadzają one o możliwości uchwalenia planu, bo darowizna nie może być ze wskazaniem, że posłuży sporządzeniu dokumentacji planistycznej, bowiem darowizna nie może przysparzać korzyści obdarowującemu. Ale jeśli jest to biedna gmina, to taka darowizna na pewno będzie jakimś argumentem.

Miej także na uwadze konieczność poniesienia opłat z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej, opłata jest zależna od typu środowiskowego lasu i często może przekraczać wartość materialną złoża.
Beraht
dyrektor **
 
Posty: 147
Rejestracja: 29 Cze 2016, 23:35

Re: studium a las na udokumentowanym złożu

Postprzez tezet » 09 Lip 2019, 21:50

Dzięki za info. Wiem, wiem, najlepiej dać łapówkę i mieć szerokie plecy. Nie dam, nie moje złoże, nie mój cyrk. Ale a propos łapówek uważam, że jakby nie one, to nastąpiłaby blokada inwestycji, większa umieralność itd. Ileż to tzw zleceń wyszarpali ekoterroryści, ile tychże prezentów uratowało chorych.. Jak opowiadam Irlandczykom z branży o naszym kraju, to się śmieją... Pozdrawiam
tezet
górnik ***
 
Posty: 13
Rejestracja: 18 Mar 2015, 14:54
Miejscowość: Wrocław

Re: studium a las na udokumentowanym złożu

Postprzez Beraht » 09 Lip 2019, 23:00

Absolutnie nie ma mowy o wręczeniu korzyści materialnych. Podejmowanie działalności górniczej na wybranych obszarach może wiązać się z kosztami politycznymi, jakie mogą ponieść przedstawiciele gminy, dlatego warto się domówić. Co do przekazywania środków pieniężnych w postaci darowizny jako bodziec mający na celu uruchomienie procedury związanej ze sporządzeniem dokumentacji planistycznej zostało już szeroko omówione. W wolnej chwili odnajdę ciekawe źródła na ten temat.
Spotykałem się z różnymi sytuacjami. Znam gminy, gdzie działalność wydobywcza jest zwalczana wszelkimi możliwymi metodami i tylko położenie na biurku burmistrza wyroku sądu administracyjnego uwalającego m.p.z.p. załatwia temat. Są też gminy, gdzie z otwartymi rękoma przyjmuje się każda działalność, gdzie uzgadnia się zamierzenie na obszarach w studium, które nijak się mają do działalności górniczej.
Beraht
dyrektor **
 
Posty: 147
Rejestracja: 29 Cze 2016, 23:35

Re: studium a las na udokumentowanym złożu

Postprzez Beraht » 09 Lip 2019, 23:32

Kwestie darowizn wyczerpuje m.in. uchwała Nr KI – 412/219/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013 r., WK-613-31/13, www.bip.krakow.rio.gov.pl/?p=document&a ... ar_id=3749
Beraht
dyrektor **
 
Posty: 147
Rejestracja: 29 Cze 2016, 23:35

Re: studium a las na udokumentowanym złożu

Postprzez Beraht » 10 Lip 2019, 00:36

W ogóle planowanie przestrzenne w Polsce to jest fikcja. W pewnej gminie jeden z przedsiębiorców eksploatował złoże na powierzchni około 20 ha, pojawili się inni chętni na wydobycie na działkach sąsiadujących - ogółem byłoby to ok. 40 ha. Co zrobiła gmina? Nie zmieniła tym nowym chętnym planu na cele wydobywcze, ale żeby im to jakoś zadośćuczynić wprowadzono na obszarze dokumentującym piaski i żwiry zabudowę mieszkaniowo-jednorodzinną - a pół gminy już odłogowało. Obecnie chaotycznie pojawiają się skrzynki energetyczne i przypadkowo rozlokowane domki. Teraz ten, któremu udało się wydobyć piaski i żwiry na 20 ha uzyskał decyzję na przetwarzanie odpadów, w tym m.in. odpady zielone i biodegradowalne. I co? Już są wycieczki z przypadkowo rozlokowanych domków i ten sam przedsiębiorca nie widząc pomocy ze strony gminy odmówił przyjmowania odpadów biodegradowalnych od firmy zajmującej się ich odbieraniem z terenu gminy. Zero myślenia perspektywicznego. Napakować wszędzie domki jednorodzinne, a potem pojawia się zabudowa chaotyczna, która generuje konflikty i roszczeniowość. A kruszywa naturalne najlepiej niech wożą z Mazur - będzie ekologiczniej.
Beraht
dyrektor **
 
Posty: 147
Rejestracja: 29 Cze 2016, 23:35

złe współrzędne ???????????

Postprzez galena3110 » 22 Lip 2019, 15:05

Hejka :)

Nie wiem gdzie ten wątek umieścić, ale daję go tu.
Mam problem i szukam porady doświadczonych bardziej ode mnie geologów ;)
Postaram się w skrócie to opisać.

Mam udokumentowane złoże. Jest Decyzja środowiskowa i inne uzgodnienia. Złożyłam wniosek o koncesję + pzz. Dostaje wezwanie, że pow. w wypisie z rejestru gruntów, który też załączyłam do wniosku o koncesję wynosi 2,63 ha a udokumentowane złoże 2,55 ha. Granica złoża pokrywa się w całości z granicą ew. działki i wg urzędnika powinna mieć 2,63 ha. Obrabiam mapy w AutoCadzie i gdy mierzę powierzchnię wychodzi mi równe 2,55 ha i zgadza się ona z powierzchnią wyliczoną na pdst. współrzędnych ... (z tego co się orientuje te wypisy nie zawsze są dokładne i mogą być róznice - podobno lepiej jak złoże jest mniejsze od tego co w wypisie aniżeli większe). Nie rozumiem tym bardziej, że w DG im pasowało i nie czepiali się. Kontynuując dostałam wezwanie gdzie wg danego urzędu marszałkowskiego "przestrzeń określona przedmiotowymi współrzędnymi nie zawiera się jedynie w granicach działki nr 1 i narusza granice działek nr 2,3 i 4.

Współrzędne są policzone prawidłowo ... punkty otworów znajdują się tam gdzie powinny nie wychodzą ani nic. Nawet przed chwilą liczyłam je ponownie, sprawdziłam czy omyłkowo nie wpisałam w tabeli zestawiającej punkty projektowanego obszaru i terenu górniczego złych wartości - też nie.

Zapytałam Panią Urzędnik, dlaczego teraz jest wg niej źle a poprzednio było w DG dobrze i została bez problemu zatwierdzona (przejrzana na odczepkę ? czy jak ?). Powiedziała, po chwili zawahania, że jej się zgadzało bo w tedy też liczyła, ale jak teraz weszła w Midasa i wzięła sobie kontury i wrzuciła do geoportalu to wychodzi jej, że powierzchnia złoża wchodzi na inne działki ......... ? Nie rozumiem tego ... Gdzie jest błąd? Obliczenia prawidłowe, mapa jest w skali 1:1000 w układzie współrzędnych "2000" odległość pomiędzy krzyżami na mapie wynosi prawidłowo 100 m. Czy jest możliwym, żeby geodeta źle pomierzył działkę .... ? Kurcze nie chce wycofywać wniosku o koncesję i robić dodatku do dokumentacji bo tak mi Pani poradziła żebym zmieniła rzędne bo udokumentowane złoże delikatnie ale nie za dużo wchodzi na sąsiednie tereny. Jak mam to zmienić? Granice złoża mam dać wgłąb działki? Mam taki przypadek po raz pierwszy i nie mam pomysłu. Weszłam w Midasa i znalazłam to złoże ale nawet jak wpisuje współrzędne któregoś z otworów to nie ma do wyboru układu 2000 ... . Jakaś podpowiedz z Waszej strony bo nie wiem co robić .... może i ja się pomyliłam, ale przejrzałam te współrzędne i jak wyżej wspomniałam przeliczyłam raz jeszcze i wychodzą tak samo jak w dokumentacji ... Możliwe, że Urzędniczka się pomyliła ... ? :?

Pozdrawiam cały geologiczny świat ! :mrgreen: :D :) ;)
Ostatnio edytowany przez galena3110, 22 Lip 2019, 20:38, edytowano w sumie 1 raz
galena3110
inżynier **
 
Posty: 43
Rejestracja: 05 Lis 2015, 09:32

PoprzedniaNastępna

Wróć do koncesje

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron