Strona 1 z 1

Dodatek do dukumentacji

PostWysłany: 18 Wrz 2018, 12:54
przez halszkaa
Złoże "A " zostało udokumentowane w kat. C1 . Przedsiębiorca złożył do starosty wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny z części złoża "A" (z części złoża z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania, który nie dopuszcza wydobywania kopaliny z pozostałej części złoża). W międzyczasie przedsiębiorca prowadził wydobywanie kopaliny ze złoża "A" bez koncesji (wyrobisko 100x20x3m w części złoża objętej wnioskiem koncesyjnym ) - postępowanie w sprawie nielegalnej eksploatacji prowadzi OUG. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca powinien wykonać dodatek do dokumentacji geologicznej złoża dla ustalenia stanu zasobów złoża (części) na dzień składania wniosku o wydanie koncesji.

Re: Dodatek do dukumentacji

PostWysłany: 19 Wrz 2018, 09:01
przez Hubert
Obligu takiego nie ma (brak podstawy prawnej). Przy marszałkowskiej koncesji zasoby zostaną pokazane w pzz; w przypadku starosty i pzz zabraknie.

Re: Dodatek do dukumentacji

PostWysłany: 19 Wrz 2018, 14:36
przez aszw
Zaryzykuję zdanie nieco odmienne ;)
Hubert napisał(a):Obligu takiego nie ma

Wprost rzeczywiście nie ma i w praktyce uaktualnienie stanu zasobów nastąpić powinno przy okazji sporządzania kolejnego operatu. Ale tak mniej wprost to organ uznać też może, iż wniosek koncesyjny oparty jest na dokumentacji "istotnie rozbieżnej" ze stanem rzeczywistym i zażądać dodatku - takie prawo z art. 93 ust. 5 jednak posiada. Tym bardziej, że złoże od starosty "z urzędu" obmierza się nie rokrocznie a co trzy lata.

Re: Dodatek do dukumentacji

PostWysłany: 02 Paź 2018, 13:28
przez halszkaa
Dzięki za podpowiedź. Przedsiębiorca wykona dodatek do dokumentacji.

Re: Dodatek do dukumentacji

PostWysłany: 03 Paź 2018, 11:17
przez realista
Uaktualnienie stanu zasobów w takim przypadku powinno leżeć w interesie przedsiębiorcy. Chodzi o to żeby nie przypisano mu ubytku z którym nie miał nic wspólnego. :)

Dodatek do dukumentacji

PostWysłany: 03 Mar 2021, 14:42
przez halszkaa
Który organ administracji geologicznej powinien zatwierdzić dodatek do dokumentacji geologicznej (karty rejestracyjnej) złoża, którego zasoby geologiczne zatwierdzone zostały decyzją wydaną przez wojewodę w 1989 r. (wg stanu na 01.01.1989 r.). Eksploatacja piasku metodą odkrywkową prowadzona była na podstawie koncesji wydanej w 1992 r. przez wojewodę. Koncesja została wygaszona decyzją wojewody w 1996r. Powierzchnia złoża 0,750 ha. Dane o złożu, koncesji uzyskane na podstawie MIDAS , ponieważ u starosty brak dokumentów archiwalnych w sprawie, dokumentacji geologicznej. Aktualnie właściciel działki, w granicach której znajduje się złoże zamierza wybilansować udokumentowane zasoby złoża (zasoby skreślić z Bilansu zasobów), działkę przeznaczyć pod zabudowę.