definicja złoża a roboty geologiczne

Re: definicja złoża a roboty geologiczne

Postprzez realista » 14 Maj 2013, 14:55

- odpowiem pytaniem na pytanie: to skąd wiadomo i w którym momencie o istnieniu złoża ?, zwróć proszę uwagę na zapisy dotyczące uwzględniania złóż w dokumentach planistycznych samorządu, art 95 - tam jest mowa wyłącznie o złożach udokumentowanych
- poza tym, odnosząc się do nielegalnej eksploatacji: w praktyce natknąłem się na utożsamianie nielegalnej eksploatacji z korzyścią gospodarczą (jaką ta eksploatacja miała przynieść), trudność udowodnienia m.in. korzyści materialnej kładzie m.in. walkę z takowym procederem
- w pełni się z Tobą zgadzam co do faktu "że złoże istnieje także wtedy, gdy nie zostało udokumentowane"; ale jeszcze raz podkreślam: w sensie formalno-prawnym (w tym istnienie w krajowym bilansie zasobów) istnieje dopiero z chwilą udokumentowania i właśnie ten moment ma znaczenie dla właściceli nieruchomości ....
realista
generał *
 
Posty: 327
Rejestracja: 12 Mar 2012, 15:33
firma: GMG

Re: definicja złoża a roboty geologiczne

Postprzez realista » 14 Maj 2013, 14:59

- dodam tylko, że własnie od chwili udokumentowania i umieszczenia złoża w planie nastepuje ograniczenie prawa własności a zaczątki takiego stanu rzeczy są związane m.in. z pracami rozpoznawczymi; krótko mówiąc moment uznania kogoś za stronę (i tym samym prawo do "wejścia w teren") na etapie projektu prac geologicznych bądź nie, ma w tym przyapdku zasadnicze znaczenie
realista
generał *
 
Posty: 327
Rejestracja: 12 Mar 2012, 15:33
firma: GMG

Re: definicja złoża a roboty geologiczne

Postprzez Hubert » 14 Maj 2013, 15:17

realista napisał(a):- odpowiem pytaniem na pytanie: to skąd wiadomo i w którym momencie o istnieniu złoża ?

A czy Ameryka przed Kolumbem nie istniała? :)
realista napisał(a): zwróć proszę uwagę na zapisy dotyczące uwzględniania złóż w dokumentach planistycznych samorządu, art 95 - tam jest mowa wyłącznie o złożach udokumentowanych

A czego ten przepis dotyczy? Wyłącznie obowiązku wprowadzenia złóż do aktów planistycznych. Niczego więcej. W szczególności nie stanowi elementu definicji złoża.
realista napisał(a):jeszcze raz podkreślam: w sensie formalno-prawnym (w tym istnienie w krajowym bilansie zasobów) istnieje dopiero z chwilą udokumentowania i właśnie ten moment ma znaczenie dla właściceli nieruchomości ....

Wpisanie złoża do krajowego bilansu nie tworzy złoża!
Według mnie, definicja złoża zawarta jest w słowniczku w art. 6 - i jest to definicja kompletna, zupełna (nie odnosi się ona w żaden sposób do dokumentacji). Będę jednak wdzięczny za kontrargumenty.

realista napisał(a):- dodam tylko, że własnie od chwili udokumentowania i umieszczenia złoża w planie nastepuje ograniczenie prawa własności a zaczątki takiego stanu rzeczy są związane m.in. z pracami rozpoznawczymi; krótko mówiąc moment uznania kogoś za stronę (i tym samym prawo do "wejścia w teren") na etapie projektu prac geologicznych bądź nie, ma w tym przyapdku zasadnicze znaczenie

W takim razie będę wszystkich namawiał do niedokumentowania złóż, tylko:
- prowadzenia eksploatacji bez koncesji (koncesja jest potrzebna wyłącznie na wydobycie kopaliny zze złoża,
- dowolnej zabudowy, niszczenia, zanieczyszczania (np. wód termalnych, leczniczych) i czynienia czego tylko dusza zapragnie ;)
A tak serio - art. 125 Prawa ochrony środowiska również nie stanowi o "udokumentowanych złożach", lecz o "złożach":
Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: definicja złoża a roboty geologiczne

Postprzez realista » 14 Maj 2013, 17:36

- Amadeuszu, nie możemy sie zrozumieć a podobnie - wbrew pozorom myślimy ....
- moja intencją jest wykazanie pewnej ułomności ustawy pgg, tylko i wyłącznie; jestem zdecydowanym przeciwnikiem tejże ustawy aczkolwiek wniosła ona także i pewne pozytywne rozwiązania (przynajmniej w mojej ocenie)
- wyjaśnię poruszony przez mnie problem w inny sposób: otóż wyobraźmy sobie, że w terenie na którym istnieje złoże ale nikt o nim nie wie (bo i skąd), właściciel nieruchomości może swobodnie ją sobie zagospodarować, w tym zabudować - w sposób zgodny z mpzp, albo złożyc wniosek o zmiane przeznaczenia tejże nieruchomości na cele budowlane; w takim wypadku - jeśli nie ma przesłanek planistycznych, względnie środowiskowych, - wniosek ma spore szanse na zrealizowanie i tym samym uchwalenie zmiany w mpzp a zatem właściciel będzie sie mógł budować; z chwilą, kiedy to złoże zostanie rozpoznane i udokumentowane, złoze takowe podlega ochronie prawnej i uwzględnieniu w mpzp (pomijam etap studium) a z kolei w takiej sytuacji po uchwaleniu mpzp właściciel już nie bedzie mógł na swojej nieruchomości wybudowac domu; na tym właśnie polega różnica i wg mnie w takiej sytuacji zmienia się stan prawny nieruchomości ....,
- złoża, które nie jest udokumentowane nie da się "legalnie" eksploatowac bo dla takowego nie da się opracowac pzz i tym samym uzyskac koncesji na eksplotację (ja sie przynajmniej w mojej kilkunastoletniej praktyce nie spotkałem z takim przypadkiem); złoże udokumentowane może być przedmiotem legalnej jak i nielegalnej eksploatacji
- jest jeszcze jedna kwestia: jakk chronić nieudokumentowane złoże albo je uwzględnić w planie skoro nie wiadomo gdzie ono występuje, jakie ma granice, budowę geologiczną, formę wystepowania etc. ?
- Amadeuszu - jeszcze raz podkreślam, moim zamierzeniem jest wskazywanie albo absurdalnych albo niejasnych zapisów ustawy i pozostałych powiązanych z pgg przepisów ....

pozdrawiam i zapraszam do dalszej dyskusji lub polemiki
realista
generał *
 
Posty: 327
Rejestracja: 12 Mar 2012, 15:33
firma: GMG

Re: definicja złoża a roboty geologiczne

Postprzez Hubert » 14 Maj 2013, 18:14

Mnie z kolei chodziło o jedną, niezwykle istotną kwestię - o "obronienie" tezy, że złoże jest złożem i bez dokumentacji. Niestety, już w kilku przypadkach nielegalnej eksploatacji spotkałem się z twierdzeniem, że bez dokumentacji nie ma mowy o złożu, a w związku z tym - że starosta nie powinien (nie może) podejmować żadnych działań. I dlatego poprzysiągłem sobie z taką tezą walczyć :).
pozdrawiam!
Hubert
dozór forum
 
Posty: 943
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: definicja złoża a roboty geologiczne

Postprzez NICK42 » 15 Maj 2013, 13:32

Proponuję przeanalizować poniższy tekst, cytuję:
,,Elementem porządkującym siatkę pojęciową ww. problematyki jest zwrot "występujące złoża" a "udokumentowane złoża". To istotna różnica. Z uwagi na zapisy, jakie znajdujemy w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Poś) [8], należy używać zwrotu "występujące złoża", tak jak to zostało użyte przez ustawodawcę w cytowanym przepisie: "W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez:

ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami,
uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż (...)".

Uwaga ta ma znaczenie fundamentalne , gdyż pierwszy moment zabezpieczania złóż kopalin jest z chwilą uwzględniania obszarów występowania ich w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - w dalszej części opracowania będzie określane mianem studium). Organy gminy odpowiadając za politykę przestrzenną na swoim terenie już na etapie studium są obowiązane uwzględnić obszary występowania złóż kopalin zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 2 (Poś). Nie muszą to być obszary udokumentowanych złóż kopalin, o których mówi art. 10 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [12] (w dalszej części używany skrót uopizp), gdyż one powinny być uwzględnione obok obszarów występowania złóż kopalin. Informacje o obszarach występowania złóż kopaliny gmina może uzyskać z różnych źródeł. Jednym z nich są informacje, jakie zawierają mapy geologiczne, czy też bazy danych Państwowego Instytutu Geologicznego. Natomiast "udokumentowane złoża" zgodnie z art. 10 pkt. 11 (uopizp) są uwzględniane w studium, a przez to konieczne do uwzględnienia przez organy gminy przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego art. 9 ust. 4 (uopizp). Tej samej zasadzie powinny podlegać występujące złoża kopalin, z uwagi na to, że studium, a dalej miejscowy plan - ma być zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska oraz z wykazem zawartym w art. 10 (uopizp) przedstawiającym zakres sporządzania studium, który nie jest katalogiem zamkniętym. Praktykowane przez gminy pomijanie w studium uwzględniania występujących złóż kopalin z uwagi na brak udokumentowania wydaje się więc niewłaściwą praktyką i istotnym zagrożeniem dla mechanizmu zabezpieczania ich na rzecz przyszłej eksploatacji".

Jeśli teraz jest jaśniej, to dziękujmy autorom...
NICK42
technik ***
 
Posty: 27
Rejestracja: 28 Wrz 2011, 07:14
firma: kopalnia

Poprzednia

Wróć do projekty robót geologicznych

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron