kontrole doraźne

kontrole doraźne

Postprzez Hubert » 05 Mar 2011, 23:12

Podczas XIV Forum Górnictwa w Częstochowie padło pytanie o możliwość dokonywania "kontroli doraźnej" w przypadku złożenia wniosku o zmianę planu ruchu ZG. Jeden z przedsiębiorców skarżył się, że taką kontrolę zarządzono niejako automatycznie.
Odpowiadając wówczas na zadane pytanie uznałem, że brak w przepisach regulujących prawa urzędów górniczych wyróżnienia specjalnego rodzaju kontroli - "kontroli doraźnej". A skoro brak takich przepisów, to kontrola powinna podlegać ogólnym zasadom wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 2 VII 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0041731807). Jednymi z ważniejszych ograniczeń dokonywania takich kontroli są: zakaz równoległego prowadzenia dwóch lub więcej kontroli (nie dotyczy inspekcji pracy) czy roczne limity trwania wszystkich kontroli.

Warto o tym pamiętać - tym bardziej, że obecni na Forum urzędnicy jednego z urzędów górniczych akceptowali możliwość dokonywania "kontroli doraźnych". :roll:
Hubert
dozór forum
 
Posty: 996
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: kontrole doraźne

Postprzez EURO » 06 Cze 2011, 00:04

Bo w tych urzędach do dzisiaj obowiązują zasady:
- organ nadzoru górn. zawsze ma rację,
- w razie wątpliwości patrz jw,
- za wszelką cenę chronić dobre imię organów nadzoru górn.,
- raz na kwartał odczytac Pismo Św. na nowo i twórczą wykładnią dołożyć przedsiębiorcy,
- jak przegramu przed sądem administracyjnym, to za pare miesięcy zarobimy nalot dywanowy i cudów nie ma, COŚ znajdziemy, tak czy tak udowodnimy kto ma rację .
To w sumie mentalność z epoki wczesnego Gomułki, przemilczę kto jest autorem tych poglądów. Juz nie żyje, a o zmarłych to wiadomo jak. Ale jego duch - jak ten od klasyków wiadomego nuru - krąży po OUG i WUG.
EURO
inżynier **
 
Posty: 49
Rejestracja: 14 Mar 2011, 11:13
firma: []

Re: kontrole doraźne

Postprzez Hubert » 06 Cze 2011, 00:11

A - niestety - w sądzie powszechnym sprawę o wykroczenie górnicze wygrać niełatwo, bowiem sędziowie zazwyczaj się na tej materii nie znają. Zdarza się, że oskarżycieli -> OUG - traktują jak biegłych. A że od II instancji nie przysługuje kasacja (może ją wnieść tylko RPO lub PG), to bywa, że utrzymują się wyroki absurdalne.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 996
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: kontrole doraźne

Postprzez EURO » 06 Cze 2011, 21:54

Bywa i tak, że sąd otrzymując mocną argumentację prawną przeciwko wnioskowi u ukaranie wręcz "baranieje", nie wie co zrobic i czeka do przedawnienia. A jak sąd nie wie jaki wyrok wydac to wydaje wyrok jakikolwiek i wie że mniej więcej ma 50% szans że trafił, jak apelacje chwyci i wyrok zostanie uchylony to juiż do tego sędziego sprawa nie wróci.
EURO
inżynier **
 
Posty: 49
Rejestracja: 14 Mar 2011, 11:13
firma: []

Re: kontrole doraźne

Postprzez Hubert » 06 Cze 2011, 22:01

Z tym przedawnieniem to się sądy pilnują. Są odgórne naciski.
Miałem 1 dzień do przedawnienia - zgłosiłem wniosek o biegłego+przedłożyłem mapę. Sąd wniosek pominął, motywując to w ten sposób, że zapoznanie się z mapą wymagałoby wiadomości specjalnych. :o
Pozostało jedynie zgłosić wniosek o wyłączenie sędziego...
Hubert
dozór forum
 
Posty: 996
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: kontrole doraźne

Postprzez Pat13 » 05 Sie 2011, 13:47

Właśnie zakończono u mnie kontrolę doraźną trwającą dwa dni na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora OUG
"w związku z wnioskiem Przedsiębiorcy w sprawie zatwierdzenia dodatku do planu ruchu oraz w związku z wnioskiem Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zaopiniowania Dodatku do projektu zagospodarowania złoża"
Pat13
technik *
 
Posty: 15
Rejestracja: 16 Maj 2011, 10:32
firma: zwirownia

Re: kontrole doraźne

Postprzez Hubert » 06 Sie 2011, 14:24

Nóż w kieszeni się otwiera, czytając takie wieści... :-/
Art. 77 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

"1. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
1a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do kontroli przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. "

Nie ma w tej ustawie przepisu o "kontrolach doraźnych". Jest to pojęcie nienormatywne.

Bardzo ważny przepis (art. 77 ust. 6):
" 6. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy."

Innymi słowy, nie można posłużyć się jakąkolwiek informacją, dowodem itp. w jakimkolwiek postępowaniu "przeciwko" przedsiębiorcy. Nie można zatem np. wystawić mandatu albo skierować sprawy do sądu w przypadku takiej "kontroli".

Koniecznym jest zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli - na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem:
" 1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:
1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;
2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
3) kontrola jakości paliw jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);
4) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.[97] );
5) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
6) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

3. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w przypadkach określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. "

Wytłuściłem te przesłanki, na które najczęściej powołują się organy. Niestety, sprytny inspektor zawsze może powiedzieć, że zachodziło podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Jeśli jednak tak by było, to przebieg kontroli winien być ukierunkowany na wyjaśnienie okoliczności związanych z ewentualnym wykroczeniem. Gdyby inspektor - powołując się na wykroczenie - prowadził kontrolę w zupełnie innym kierunku, to można by składać sprzeciw dotyczący wszczęcia kontroli w sposób niezgodny z ustawą. Uważam również, że inspektor powinien w protokole uzasadnić wszczęcie kontroli bez uprzedniego zawiadomienia, wymieniając okoliczności

W Twoim przypadku, można było złożyć sprzeciw:
" art. 79. 1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d.
2. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. "

Na tym etapie, sprzeciw odpada z uwagi na upływ terminu (3 dni robocze od wszczęcia kontroli). Można złożyć skargę z KPA.

Choć myślę, że może lepszym byłoby wysłanie przez Stowarzyszenie do Marszałków i Dyrektorów OUG pisma - stanowiska w/s kontroli doraźnych? :roll:
Hubert
dozór forum
 
Posty: 996
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: kontrole doraźne

Postprzez Pat13 » 07 Sie 2011, 09:50

Przedsiębiorca nie zgłosił sprzeciwu do kontroli doraźnej ponieważ wykonana kontrola powinna przyśpieszyć prawdopodobnie wydanie decyzji oraz wydanie opinii (w domyśle pozytywne).Osobną kwestią jest legalność wykonanej kontroli i czas kontroli nie podlegający limitowi rocznemu. Tym razem wykonanie kontroli było w interesie przedsiębiorcy.
Myślę że, dobrze by było skierować do WUG-u pismo z prośbą o oficjalne stanowisko w sprawie.
Pat13
technik *
 
Posty: 15
Rejestracja: 16 Maj 2011, 10:32
firma: zwirownia

Re: kontrole doraźne

Postprzez Hubert » 07 Sie 2011, 10:27

Wiem, że teoria - teorią, a życie - życiem ;) i czasem trzeba dyplomatycznie zagryźć zęby i znosić cierpliwie kontrolę, bo w ten sposób osiągnie się inny cel.
Pozwoliłem sobie wrzucić kilka uwag o sprzeciwie itp., bo może ktoś inny z tego skorzysta.

Czas Twojej kontroli jak najbardziej wlicza się do rocznego limitu! Wystarczy adnotacja o kontroli w książce kontroli, przy czym książka może być również prowadzona elektronicznie.

Postaram się wysłać w tym tygodniu pismo do WUG.
Hubert
dozór forum
 
Posty: 996
Rejestracja: 02 Mar 2011, 19:36
Miejscowość: Wrocław

Re: kontrole doraźne

Postprzez Pat13 » 07 Sie 2011, 23:45

Dzięki za wyczerpujące podejście do sprawy
Będziemy niecierpliwie czekać na odzew WUG-u
Pat13
technik *
 
Posty: 15
Rejestracja: 16 Maj 2011, 10:32
firma: zwirownia

Następna

Wróć do Informacje z kraju

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość