Strona 1 z 1

Roboty geologiczne w strefie obserwacji archeologicznej

PostWysłany: 29 Sty 2021, 20:21
przez poszukiwacz
Witam, czy ktoś spotkał się z sytuacją, że wiercenia zostały zaprojektowane w strefie obserwacji archeologicznej? Chodzi o wykonanie otworów celem pozyskania ciepła Ziemi (kilkanaście otworów po 100 m każdy). W projekcie nie ma słowa, że obszar robót jest zlokalizowany ww. strefie. Z zapisów MPZP wynika, że w obszarze tym stosuje się przepisy ustawy o zabytkach i ich ochronie. Czy w tej sytuacji przed zgłoszeniem projektu robót geologicznych inwestor powinien uzyskać jakąś opinię/decyzję od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i okazać ją organowi administracji geologicznej jako potwierdzenie, że w tym obszarze roboty mogą być przeprowadzone? Czy starosta nie ma kompetencji, aby wnikać w tę kwestię? Czy ww. obszar stanowi "obszar chroniony", o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie projektów?